Bedömning – från idé till lönsam marknad

Lanseringen av en ny idé kräver ett gediget förarbete. Under själva bedömningsfasen utreds det om uppfinningen uppfyller definierade kriterier för patenterbarhet som berör nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. En uppfinning har så kallad uppfinningshöjd när den skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik, gärna med ett mått av ”fiffighet” och gärna med en överraskande teknisk effekt. En del av patenteringsprocessen består i att analysera redan beviljade patent och publicerade patentansökningar.

Vi hjälper dig att bedöma den potential och de risker som din patentansökan rymmer samt undersöker grundligt vad som krävs för att skapa ett relevant skyddsomfång. Vi hjälper också till med att säkra handlingsfriheten på olika marknader. Vi hittar och analyserar information som kan påverka dina rättigheter. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna fatta beslut, från första idé tills dess att ditt patent har gett ett reellt kommersiellt värde.

Här hittar du ditt patentombud!

Sök bland Ström & Gullikssons alla patentombud och assistenter. Filtrera urvalet genom knapparna och gå sedan till ombudets egen sida. Där får du veta mer om honom eller henne och kan även ta direktkontakt.

 

Filtrera på roll, område, ort

Angelina El-Kholy

Paralegal

Charlotta Möller

Årsavgifter
Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

Årsavgifter

Jenny Drakfelt

Årsavgifter

Jens Landén

Administration och Kontorsservice

Katarina Wetterlundh

Human Resources Generalist

Monica Hörnell

Paralegal

Niklas Kullberg

Post - och kontorsservice
No results. Try a different filter