Malin Ahlgren

Partner, Europapatentombud

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag gör alltid mitt yttersta för att leverera bästa möjliga resultat. Mitt engagemang är starkt, både avseende teknik, marknad och affärsutveckling och de personer som står bakom de innovationer och idéer jag bidrar till att skydda. Genom kundanpassad service ger jag allt för att säkerställa bästa möjliga marknadsmässiga förutsättningar.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Partner
Civilingenjör, teknisk fysik

TEKNIKOMRÅDEN

Elektronik
Mekanik

UTBILDNING

Civilingenjör i Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola

SPRÅK

Engelska
Franska
Svenska

MEDLEMSKAP

The International Association of Intellectual Property (AIPPI)
Licensing Executives Society International (LESI)

ANDRA MERITER

MIP IP Stars, Utmärkelse som Patent Star i Sverige (2022, 2023)
MIP IP Stars, Utmärkelse som Rising Star i Sverige (2020, 2021)

Engagemang i detaljerna – avgörande för helheten

Jag trivs när jag får möjlighet att arbeta nära såväl innovationen som uppfinnare och ledningsgrupp. Med stor nyfikenhet vill jag fullt ut se, uppleva och förstå uppfinningar och idéer för att ge bästa möjliga förutsättningar till kommersialisering. För att se hela bilden och potentialen krävs både insikt i och förståelse för detaljerna. De bakomliggande problemen som innovationen löser, de generella principerna inom teknikområdet, de små delarna i det stora sammanhanget. Genom förståelse, kreativitet och proaktivitet kan jag på så sätt bidra till strategiska val som får företag att växa.

Kundanpassad service och långvariga relationer

I rollen som patentkonsult är det kombinationen av teknik, juridik och affärer som är min drivkraft och motivation. Förutom mitt genuina intresse bygger mitt engagemang på önskan om att skapa långvariga relationer till mina klienter. Baserat på förtroende samt tätt och smidigt samarbete ger jag kundanpassad service som ger våra klienter bästa möjliga marknadsmässiga förutsättningar. Att vägleda vid utveckling och säkerställa lyckade lanseringar av nya produkter kräver en väl genomtänkt patentstrategi. Klarhet, tydlighet och att ta ställning är en självklarhet i mina rekommendationer.

Mina tidigare uppdrag

Jag arbetar främst med att skriva och driva patentansökningar till beviljade rättigheter runt om i världen samt med analys och ifrågasättande av konkurrenters rättigheter i olika utlåtandearbeten gällande intrång, giltighet och patenterbarhet. Genom min mångåriga erfarenhet av strategisk immaterialrättsrådgivning utformar och formulerar jag riktlinjer och beslutsprocesser för hur rättigheter skall hanteras och prioriteras.

Mitt arbete är främst inriktat mot följande teknikområden:

  • Mekaniska system och mjukvarubaserade styrsystem
  • Mobila enheter och användargränssnitt
  • Datorimplementerade uppfinningar
  • Konsumentprodukter
  • Optik och spektroskopi
  • Artificiell intelligens (AI)
  • Medicinskteknisk utrustning
  • Allmän mekanik