Magnus Berglund

PARTNER, EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBA FAKTA

Jag har förmågan att snabbt förstå ny teknik och att sätta den i sitt sammanhang. Därmed kan jag ofta få en uppfinnare att få en bättre förståelse för sin egen uppfinning. Mitt arbetssätt bygger på full förståelse för uppfinningen i relation till vad som är känt tidigare och jag ifrågasätter därför ofta uppfinnares tekniska resonemang, även om vi jobbar tillsammans och har ett gemensamt mål. Detta kan låta uppenbart och trivialt, men min erfarenhet är att ifrågasättande av oklarheter i tekniska resonemang nästan alltid ger ett bättre slutresultat. Dessutom undanröjer man svagheter i patentet – att bara övertyga granskaren är helt enkelt inte tillräckligt bra om man vill ha varaktig kommersiell framgång! Detta arbetssätt har även visat sig vara mycket framgångsrikt när jag arbetar med olika typer av patenttvister såväl inför patentverk som inför patentdomstolar.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Auktoriserat patentombud
Partner

TEKNIKOMRÅDE

Kemi

UTBILDNING

Civ. Ing. Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola
Tekn. Dr. Organisk kemi

SPRÅK

Engelska
Tyska
Svenska

MEDLEMSKAP

Institute of Professional Representatives (EPI)
International Association of Intellectual Property (AIPPI)
Licensing Executives Society International (LESI)
Svenska föreningen för immaterialrätt (SFIR)

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Lunds Universitet

ÖVRIGA MERITER

SM-medaljör i simning
Andra plats i Venture Cup med teamet Ludesi 2001
Meduppfinnare till WO 2007/011290, WO 2005/070887, WO 2003/058230, WO 2003/025581
Medförfattare till ett antal vetenskaplig publikationer, däribland:
Discovery of a potent and long-acting bronchorelaxing capsazepinoid, RESPIR 4-95
published February 2008 in Pulmonary Pharmacology & Therapeutics
Exploring the context of the lung proteome within the airway mucosa following allergen challenge” published in March 2004 in Journal of Proteome Research

Förståelse för uppfinningar

I det europeiska patentsystemet är tekniska problem och effekter hörnstenar i definitionen av uppfinningar. En djup förståelse, inte bara av lagar och regler, utan framförallt av tekniken i fråga är därför av yttersta vikt för att nå framgång såväl i att ta fram patent som att utnyttja dessa. Jag menar att en verklig förståelse av uppfinningen innebär att relevant rättspraxis kan tillämpas till förmån för mina kunder och att fallgropar dessutom kan undvikas. Tack vare min höga tekniska kompetens och mitt intresse för utveckling av rättspraxis har jag vad som krävs för att göra skillnad.

Nära samarbete

Medan en stor del av mitt arbete är att skriva, är den kanske mest intressanta och stimulerande delen att i nära samarbete med uppfinnare definiera vad som faktiskt uppfunnits. Personligen tycker jag att det är extra intressant att arbeta med medelstora FoU-företag, där man ofta får möjlighet att arbeta nära tillsammans med såväl uppfinnarna som ledningsgruppen. Dessutom får man vid den typen av samarbete djup insikt i verksamheten och blir en del i arbetet med att utveckla och lansera nya produkter. Vidare är det såväl stimulerande som utmanande arbeta med invändningar och domstolsprocesser, vilket jag i allt större utsträckning kommit att göra på senare år. Vid muntliga förhandlingar ställs ofta krav på snabba slutledningar för att direkt kunna bemöta motpartens argument och avslöja dess brister utifrån ett objektivt, tekniskt resonemang. Detta är något som är helt i linje med mina styrkor som patentombud.

Specialintressen

  • Tillämpad kemi i alla dess former
  • Patenttvister, såväl invändningar som domstolsprocesser
  • Rättspraxis och dess inverkan på det dagliga arbetet

Tidigare uppdrag

  • Utarbetande och handläggning av patentansökningar inom en rad områden däribland förnyelsebara bränslen, tvärbundna polymerer, förpackningsmaterial, materialtillämpningar inom möbelindustrin, processer med koppling till pappersmassaframställning, kemiska processer och läkemedel (såväl små molekyler som biologiska läkemedel).
  • Invändnings- och besvärsprocesser bl.a. avseende polymer- och materialkemi, nikotinprodukter, medicintekniska produkter, kemiska processer, hygienartiklar och livsmedel.
  • Tekniskt biträde i en rad patentmål avseende bl.a. dels läkemedel, dels polymer. Yttrande avseende svensk rättspraxis såväl inför domstolsprocesser som vid skiljeförfarande.