Vi skapar rättigheter och ser till att du får behålla dem.

Ström & Gulliksson levererar alla råd och tjänster inom patenträtt som ditt teknikföretag kan behöva. Du får hjälp att ansöka om patent, hjälp att skydda och försvara patentet mot intrång samt underlag för att hitta de mest lönsamma sätten att utnyttja patentet på. Vi bevakar dina intressen och följer utvecklingen inom din bransch i Sverige, Europa och globalt. Vi finns helt enkelt vid din sida under idéens och patentets hela livscykel.

Våra tjänster

Här hittar du ditt patentombud!

Sök bland Ström & Gullikssons alla patentombud och assistenter. Filtrera urvalet genom knapparna och gå sedan till ombudets egen sida. Där får du veta mer om honom eller henne och kan även ta direktkontakt.

 

Filtrera på roll, område, ort

Angelina El-Kholy

Paralegal

Caroline Barclay Palm

Kontorskoordinator, reception

Charlotta Möller

Årsavgifter
Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

Årsavgifter
Helena Lindfors

Helena Lindfors

Paralegal

Jenny Drakfelt

Årsavgifter

Jens Landén

Administration och Kontorsservice

Katarina Wetterlundh

Human Resources Generalist

Monica Hörnell

Paralegal

Niklas Kullberg

Post - och kontorsservice
No results. Try a different filter