Strategisk rådgivning – steg för steg fram till rätt beslut

Genom vår strategiska rådgivning erbjuds både företag och privatpersoner vägledning och hjälp med att fatta bättre beslut kring patentfrågor. Rådgivningen bidrar till att skapa en strategi för kommersiell utveckling. En väl genomtänkt patentstrategi resulterar i patentskydd för kommersiellt viktiga uppfinningar. Detta kan bidra till ökade marknadsandelar, ökad försäljning och pris. Patent ökar även möjligheten att knyta till sig potentiella framtida affärspartners.

Vår erfarenhet innebär att vi känner till både möjligheterna och farorna och kan lotsa dig fram till de optimala besluten. Vi hjälper dig att utforma övergripande policies för hur företaget ska arbeta med innovations- och patentprocesser och kan även ta fram beslutsunderlag för vilka marknader som ska prioriteras. Vi kan även bidra i budgetarbetet och i arbetet med resursplanering.

Här hittar du ditt patentombud!

Sök bland Ström & Gullikssons alla patentombud och assistenter. Filtrera urvalet genom knapparna och gå sedan till ombudets egen sida. Där får du veta mer om honom eller henne och kan även ta direktkontakt.

 

Filtrera på roll, område, ort

Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

Årsavgifter
Charlotta Möller

Charlotta Möller

Årsavgifter

Katarina Wetterlundh

Human Resources Generalist

Jenny Drakfelt

Årsavgifter

Angelina El-Kholy

Paralegal

Monica Hörnell

Paralegal
No results. Try a different filter