Juridiska tjänster – skapar en trygg grund

Att  upprätthålla en patenträttighet handlar till stor del om ofta om att förhålla sig till både legala ramverk och vetenskapliga fakta. Detta omfattar allt från upprättande av patentavtal till uttalade patenttvister rörande till exempel ogiltighetstalan eller patentintrång.  Dessa processer kräver stor kunskap och erfarenhet både inom juridik och teknik. Då är det viktigt med ett välfungerande samarbete mellan patentombud och advokat. Om en patenttvist uppstår är det en fördel att redan från början ha valt en patentbyrå med juridiska resurser.

Som klient hos Ström & Gulliksson kan du dra nytta av vårt mångåriga samarbete med Advokatbyrån Gulliksson. Advokaterna hos Gulliksson är specialister inom immaterialrätt och tillsammans har vi stor erfarenhet av processer, både vid patentmyndigheter och i nationella domstolar. Både enskilda entreprenörer, start-ups och multinationella företag har framgångsrikt blivit representerade av våra team som består av patentombud och advokater.

Här hittar du ditt patentombud!

Sök bland Ström & Gullikssons alla patentombud och assistenter. Filtrera urvalet genom knapparna och gå sedan till ombudets egen sida. Där får du veta mer om honom eller henne och kan även ta direktkontakt.

 

Filtrera på roll, område, ort

Angelina El-Kholy

Paralegal

Caroline Barclay Palm

Kontorskoordinator, reception

Charlotta Möller

Årsavgifter
Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

Årsavgifter
Helena Lindfors

Helena Lindfors

Paralegal

Jenny Drakfelt

Årsavgifter

Jens Landén

Administration och Kontorsservice

Katarina Wetterlundh

Human Resources Generalist

Monica Hörnell

Paralegal

Niklas Kullberg

Post - och kontorsservice
No results. Try a different filter