Patentskydd – en värdeskapande rättighet

Vägen fram till ett beviljat patent är en komplex process då tekniska, juridiska och språkliga överväganden måste göras. Detta gäller oavsett typ av uppfinning, teknik och affärsområde. Ett välgrundat och väl genomarbetat patentskydd hindrar andra från att dra kommersiell nytta av uppfinningen och utgör därför ofta grunden för en hel affärsverksamhet. Det beviljade skyddsomfånget ger innehavaren rättigheter i upp till 20 år från ansökningsdagen. För att ett patent ska beviljas krävs att uppfinningen är industriellt tillämpbar, ny och att den besitter uppfinningshöjd. För att detta ska framgå av patentansökan, är det viktigt att patentombud och uppfinnare samarbetar väl vid utformningen av patentansökan.

För att du ska få bästa möjliga skydd för din idé hjälper vi dig att göra rätt från början. Efter att ha utformat patentansökan lämnar vi in den till aktuellt patentverk och driver ansökan mot beviljande. Vi gör nödvändiga översättningar, betalar alla avgifter, både före och efter beviljandet. Vi tar på så sätt ett ansvarsfullt helhetsgrepp om din patentportfölj.

Här hittar du ditt patentombud!

Sök bland Ström & Gullikssons alla patentombud och assistenter. Filtrera urvalet genom knapparna och gå sedan till ombudets egen sida. Där får du veta mer om honom eller henne och kan även ta direktkontakt.

 

Filtrera på roll, område, ort

Angelina El-Kholy

Paralegal

Caroline Barclay Palm

Kontorskoordinator, reception

Charlotta Möller

Årsavgifter
Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

Årsavgifter
Helena Lindfors

Helena Lindfors

Paralegal

Jenny Drakfelt

Årsavgifter

Jens Landén

Administration och Kontorsservice

Katarina Wetterlundh

Human Resources Generalist

Monica Hörnell

Paralegal

Niklas Kullberg

Post - och kontorsservice
No results. Try a different filter