Maria Weineisen

EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag är nyfiken och vill förstå både den enskilda uppfinningen och din affär. För att kunna ge bästa möjliga service och råd till dig som uppdragsgivare kommer jag inte att ge mig förrän jag har förstått uppfinningens styrkor och svagheter. Jag kommer att ifrågasätta och nagelfara din idé och din affär – allt för att kunna ge dig bästa möjliga service och råd.

UTBILDNING

Dr. Med. Vet. Molekylär Medicin, Lunds Universitet
Biomedicinska Forskarskolan, Lunds Universitet
Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola
Biologistudier vid Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Österrike

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Auktoriserat patentombud

TEKNIKOMRÅDEN

Kemi
Medicin
Life Science
Nanomedicin
Medicinsk teknik

SPRÅK

Engelska
Tyska
Svenska

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Awapatent AB
Lunds Universitet

Samarbete är nyckeln

Idag utgör ett företags immateriella tillgångar ofta en betydande del av tillgångarna. För att ett företags patentportfölj, och även en enskild uppfinnares kanske enda patent, ska bli så starkt och värdefullt som möjligt krävs att den enskilda uppfinningen hanteras på ett bra sätt från början. Detta kräver ett nära samarbete mellan dig som uppdragsgivare och mig som patentkonsult, ett samarbete där olika idéer och alternativ diskuteras, ifrågasätts och analyseras. För att en patentansökan ska bli riktig bra krävs engagemang av dig som uppdragsgivare, men framförallt av mig som patentkonsult. Jag engagerar mig i varje ärende och gör mitt yttersta för att du som uppdragsgivare ska få den bästa servicen.

Varje ärende är unikt

Varje ärende är unikt och kräver förutom patentjuridisk kunskap även specifik teknisk kunskap. Jag har en bred teknisk och vetenskaplig bakgrund och har förmåga och intresse av att sätta mig in i nya ämnesområden.

Det sitter i detaljerna

Ofta är det detaljerna som avgör om en patentansökan är bra eller inte, om ett patent är brett eller smalt, om ett patent skyddar det som det var tänkt att skydda eller om ett patent står sig starkt eller kan ifrågasättas. Jag är noggrann och mån om detaljerna och tillsammans med dig som uppdragsgivare försöker jag hitta de detaljer som kan komma att vara avgörande i framtiden.

Tidigare uppdrag

Jag har erfarenhet av nyhetsundersökningar, patenterbarhetsbedömningar, analys av patentportföljer, utarbetande av patentstrategier och patentansökningar inom följande områden:

  • Bioteknik
  • Biokemi
  • Mikrobiologi
  • Medicinsk kemi
  • Organisk kemi
  • Nanomedicin
  • Medicinsk teknik
  • Livsmedelsteknologi
  • Förpackningsindustri