Med WatchOut håller du koll på dina konkurrenter.

Är du intresserad av ett eget, effektivt verktyg för konkurrent-bevakning? WatchOut är vår onlinetjänst som ger dig ett strategiskt övertag genom att identifiera affärsrisker och hitta nya utvecklingsvägar.

Du blir uppkopplad mot merparten av världens nationella patentsystem inom ditt område och kan tidigt upptäcka trender i din bransch eller observera hot från konkurrerande rättigheter. WatchOut är ett lättanvänt abonnemang med funktioner för bland annat historik och statistik. Kontakta gärna Erik Broströmer för en demonstration, erik.brostromer@sg.se.