Claus Hoffmann

Europapatentombud, European Patent Litigator

HUVUDTITEL

Europapatentombud, European Patent Litigator

ÖVRIGA TITLAR

European Trademark attorney

ÖVRIGA TITLAR

Mekanik
Marinteknik
Energiteknik

UTBILDNING

B.Sc. in Naval Architecture and Mechanical Engineering from the Technical University of Denmark
European Patent Litigation, CEIPI Strasbourg

SPRÅK

Engelska
Danska
Skandinaviska

MEDLEMSKAP

Institute of Professional Representatives (EPI)
FICPI

TIDIGARE KARRIÄR

Aligned A/S
Hoffmann Dragsted A/S
Lerbrandt Law Firm
Awapatent A/S
Budde Schou A/S
Heiden A/S
Heiden & Høiberg A/S
Heiden Patents ApS

Teknik och juridik har alltid varit av särskilt intresse för mig.

Då jag sökte till universitet sökte jag både till linjer inom teknik och juridik. Det blev teknik på grund av mitt grundmurade intresse för teknik, produktutveckling och innovation. Efter universitetet upptäckte jag att jag kunde kombinera mitt teknikintresse med juridik genom att arbeta med patent och immateriella rättigheter.

Jag fastnade direkt och hade funnit mitt kall. Jag attraheras av kombinationen mellan teknik, juridik, strategi och affärer i mitt dagliga arbete och använder mitt intresse, min kunskap och mitt driv för att förse mina klienter med kommersiellt användbar rådgivning inom immaterialrättens alla områden med fokus på den tekniska delen av immaterialrätt, dvs. huvudsakligen patent

Som person är jag nyfiken och uppskattar de samtal och diskussioner jag har med uppfinnare och andra intressenter om tekniska utmaningar och dess tekniska lösningar såväl som de kommersiella aspekterna relaterade därtill. Jag strävar alltid efter att ha kommersiell fokus i min rådgivning.

Efter mer än 25 år som patentkonsult är jag fortfarande fascinerad av hur mycket nytt som kommer fram inom teknik, juridik, strategi och affärer. Alla dessa områden fortsätter att utvecklas i snabb takt, vilket ger mig möjlighet att utveckla min kompetens och färdigheter.

De senaste 15 åren har jag haft speciellt fokus på strategi och skydd av tekniska lösningar inom cleantech, energibaserade tekniska lösningar och förnybar energi. Detta är områden av stor betydelse och förhoppningsvis kan framtida innovationer bidra till att uppnå världens klimatmål.

För närvarande arbetar jag med utarbetande och handläggning av patentansökningar över hela världen, IPR-strategier, inklusive implementering därav, portföljförvaltning, licensfrågor, M&A, transaktioner, due diligence analyser, patentintrång, freedom to operate analyser, invändningar och överklaganden.

Mina tidigare uppdrag har huvudsakligen varit inom följande tekniska områden:

 • Maskinteknik
 • Sjöarkitektur
 • Marinteknik
 • Cleantech
 • Energi
 • Förnybar energi
 • Olja och gas
 • Vindkraft
 • Vågenergi
 • Fordon
 • Förbränningsmotorer
 • Kylning och värmeväxlare
 • Robotisering
 • Medicinsk utrustning
 • Textilier och tyger
 • Drycker
 • Sensorer och processer