Victor Olsson Fekadu

EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag brinner för att lära känna mina klienter och att generera värde genom att använda min förvärvade förståelse för klientens affär, förutsättningar och situation. Jag är alltid fast besluten om att leverera och göra den extra ansträngningen som krävs för att kunna ge bästa möjliga råd och resultat.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Auktoriserat patentombud

TEKNIKOMRÅDE

Mekanik

UTBILDNING

Civilingenjör i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola, LTH (2013)

SPRÅK

Engelska
Spanska
Svenska

MEDLEMSKAP

Svenska Industrins IP Förening (SIPF)

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Scania Commercial Vehicles AB

ÖVRIGA MERITER

MIP IP Stars, Recognized as a Rising Star in Sweden (2022, 2023)
Medförfattare till ”Global design protection strategies for brand essential designs”
Styrelsemedlem i Svenska Industrins IP förening (SIPF)

Jag vet vad som krävs

Jag vet precis vad jag värderar hos en bra patentkonsult: lyhördhet, engagemang, klara och tydliga råd fokuserade på att hitta en väg framåt samt en vilja att skapa en personlig, långsiktig och givande klientrelation. Mitt mål är att alltid ta sikte på de kvaliteterna i varje ärende och med varje klient.

Erfarenhet från ett patentinnehavarperspektiv

Jag har erfarenhet av immaterialrätt från ett patentinnehavarperspektiv. Jag har arbetat med global patenthandläggning, hantering av patentportföljer, patent- och ansökningsstrategier samt värdering och utvärdering av nya uppfinningar och patent. Att samarbeta med ett brett spektrum av klienter alltifrån förstagångsuppfinnare till erfarna patentkunniga innovatörer, marknadsrepresentanter, inköpare, utvecklingschefer och patentprofessionella har gjort mig medveten om åtminstone en del av de utmaningar som en patentinnehavare ställs inför idag. Jag försöker alltid implementera den medvetenheten i mitt arbete genom att ställa de rätta frågorna och skapa en djupare förståelse för klientens behov.

Tidigare uppdrag

Jag har tidigare mest hanterat patenthandläggning och frågor av strategisk natur. Inom patenthandläggning har jag främst arbetat med mekanik, hydraulik, pneumatik och styrning av elektromekaniska system; ofta tillämpat i fordonsteknik. Tidigare uppdrag inkluderar:

  • Förvaltning, handläggning, gallring och global koordinering av en patentportfölj på över 300 patentfamiljer
  • Genomförande av ett flertal FTO-analyser
  • Genomförande av djupgående konkurrentanalys för lednings- och styrgrupper samt projekt för bevakning av konkurrenters patent
  • Utveckling och implementering av nya patentstrategier och värderingsmodeller för immaterialrättslig egendom (främst patent men även designskydd)
  • Hantering, utvärdering, förfining och vidareutveckling av ett flertal nya idéer från grundläggande koncept till fullvärdiga patenterbara uppfinningar