Erik Broströmer

EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Efter tio års erfarenheter utomlands (Kina och USA), tycker jag om att stå inför nya utmaningar och att arbeta i en dynamisk miljö. Jag var den första västerlänningen som doktorerade i naturvetenskap vid Pekings universitet och innan min tid vid Ström & Gulliksson forskade jag vid Harvard University som postdoktor i single molecule mikroskopitekniker. 

HUVUDTITEL

Europapatentombud

AKADEMISKA TITLAR

PhD, MSc

ANDRA TITLAR

Auktoriserat patentombud

TEKNIKOMRÅDE

Life Science

UTBILDNING

PhD, Biochemistry & Molecular Biologi, MSc, Chemistry

SPRÅK

Engelska
Kinesiska (grundläggande)
Tyska
Svenska

TIDIGARE TJÄNSTER

Harvard University, XtalQuest Inc. (co-founder)

ÖVRIGA MERITER

Militärtjänstgöring, Kvartermästare

Med passion för innovation

Med en stark tvärvetenskaplig bakgrund, personliga erfarenheter av spin-off företag och en passion för innovation ser jag fram emot tekniska diskussioner inom Life Science och bioteknik.

Teknisk förståelse är nödvändig

Jag vet från egna erfarenheter hur viktigt det är med lagarbete och en meningsfull diskussion är för att få kreativitet och momentum i ett projekt. Jag tror att samma sak gäller för tekniköverföringsprocessen, att fördjupad teknisk förståelse är viktigt för att få en konstruktiv diskussion där man preciserar uppfinningen och formulerar ett bra skydd för dina idéer och innovationer.

Erfarenhet från produktutveckling

Jag har kompetens inom områdena biokemi, molekylärbiologi och bioteknik, men också high-throughput tekniker för life science, läkemedelsutveckling och livsmedelsindustrin. Som medgrundare och tidigare CTO på ett spin-off bioteknikföretag i Kina har jag varit aktiv i produktutvecklingsprocesser för både förbrukningsmaterial för laboratorier till automatiserade imaging-system.

Mina tidigare uppdrag

Validering, analys och utarbetande av patentansökningar inom områdena:

 • Bioteknik
 • Biokemi
 • Medicinsk kemi
 • Biometrics
 • Livsmedelsindustrin
 • Elektronik
 • Mekanik

Valda Publikationer

 • Kim S, Broströmer E, et. al. ”Probing allostery through DNA.” Science. 2013 Feb 15;339(6121):816-9.
 • Brostromer E, Nan J, Li LF, Su XD. ”Solid-liquid interface method (SLIM): a new crystallization method for proteins.” Biochem Biophys Res Commun. 2009 Sep 4;386(4):634-8.
 • Nan J, Brostromer E, et.al. ”Bioinformatics and structural characterization of a hypothetical protein from Streptococcus mutans: implication of antibiotic resistance.” PLoS One. 2009 Oct 2;4(10):e7245.
 • Nan J, Zhou Y, Yang C, Brostromer E, Kristensen O, Su XD. ”Structure of a fatty-acid-binding protein from Bacillus subtilis determined by sulfur-SAD phasing using in-house chromium radiation”. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 2009 May;65(Pt 5):440-8.
 • Brostromer E, Nan J, Su XD. ”An automated image-collection system for crystallization experiments using SBS standard microplates.” Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 2007 Feb;63(Pt 2):119-25. Epub 2007 Jan 16.