Fredrik Carlsson

PARTNER, EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag kan snabbt sätta mig in i en uppfinning och förstå den. Jag är noggrann och effektiv, resultatet blir bra. Jag ger alltid snabb hjälp vid behov.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Partner
Auktoriserat patentombud

TEKNIKOMRÅDEN

Kemi
Fysikalisk kemi

UTBILDNINGAR

Tekn. dr i Fysikalisk kemi, Lunds Universitet 2002
Civ.ing. i Molekylär bioteknik, Uppsala Universitet 1999

SPRÅK

Engelska
Tyska
Svenska

MEDLEMSSKAP

Institute of Professional Representatives (EPI)
International Association of Intellectual Property (AIPPI)
Svenska Patentombudsföreningen (SPOF)
Svenska föreningen för immaterialrätt (SFIR)

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Bergenstråhle & Partners AB
Allied Attorneys Chemical AB
YKI Ytkemiska Institutet AB

ÖVRIGA MERITER

MIP IP Stars, Utmärkelse Notable practitioner
Omnämnd som Patent Agent i Sverige i Who’s who legal
Delegat i EPPC European Patent Practice Committee vid EPI
Medlem i SEPAFs etikkommitté

UTVALD PUBLIKATION

Carlsson, Malmsten and Linse in Journal of the American Chemical Society 2003, vol 125, No 10, pages 3140–3149.

Nöjda kunder ger långvariga affärsrelationer

Klientens affär styr hur skyddet skall utformas. Jag är bra på allt från att sätta mig in i ny teknik och skriva nya patentansökningar till att lösa komplicerade patentärenden inte minst vid muntliga förhandlingar i samband med invändningar och överklaganden. En del ärenden som blir särskilt betydelsefulla ur kommersiell synpunkt hamnar inte sällan i en invändning eller ett överklagande. För att slutresultatet skall bli så bra som möjligt i en sådan situation behöver man tillgång till någon som jag, ett Europapatentombud som har lång erfarenhet av muntliga förhandlingar vid EPO. Min långa erfarenhet av överklaganden och invändningar gör också att jag vet hur man bäst formulerar en ny patentansökan så att man inte hamnar i några fallgropar i ett senare skede.

Jag håller mig ajour med utvecklingen av patentpraxis både i Sverige och vid EPO inklusive vid Board of Appeal vid EPO. Det är nödvändigt för att kunna skydda klientens idéer på bästa sätt inför framtiden. När det gäller patent kan små detaljer långt senare visa sig vara avgörande.

Jag uppskattar det personliga mötet med klienter och att få insyn både i forskning och utveckling hos en klient. Man får inblick i forskning på hög teknisk nivå. Det är särskilt utvecklande att följa klienter under lång tid och vara med när klienten utvecklas. Långvariga samarbeten blir enligt min erfarenhet mycket lyckade eftersom jag som ombud lär känna klientens teknik och affär mycket väl.

Mina tidigare uppdrag

 • Absorptionsmaskiner, kemiska värmepumpar
 • Materialteknik, metallpulver
 • Metallbeläggning på polymera material
 • Diagnostiska kapillära chip
 • Miljövänliga rostskyddsbeläggningar
 • Cellulosateknik, återvinning av cellulosabaserade textilier
 • Ytbehandling, primers m.m.
 • Storskalig separation av biomolekyler
 • Läkemedelsformuleringar
 • Katalytiska ytbeläggningar
 • Kiselkarbid, framställning av elektronikkomponenter
 • Framställning av biobränslen
 • Drivmedelstillsatser
 • Batteriteknik
 • Livsmedelsteknik
 • Smörjmedel
 • Ytbeläggningar för att motverka marin påväxt
 • Antibakteriella ytbeläggningar
 • Material för batterier
 • Framställning av grafen