Edmund Lobb

UK PATENT ATTORNEY, EUROPAPATENTOMBUD, EUROPEAN PATENT LITIGATOR

HUVUDTITEL

Europapatentombud
UK Patent Attorney
European Patent Litigator

OMRÅDEN

Mjukvara
Flygteknik
Mekanik

UTBILDNING

PhD in Fluid Dynamics, Imperial College, London
MEng in Aeronautical Engineering, Imperial College, London

SPRÅK

Engelska
Svenska
Franska

MEDLEMSSKAP

International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)
Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA)

TIDIGARE ARBETSGIVARE

Kilburn & Strode LLP (London)

ANDRA MERITER

MIP IP Stars, Recognized as a Rising Star in Sweden 2020, 2021, 2022, 2023
IP Litigator (UK)
Certificate in Intellectual Property Law (QMUL, UK)

Värdefull IP

Jag anser att immaterialrätt (IP) borde vara en viktig hörnsten för alla framgångsrika företag och inte minst bör företag skapa och utveckla IP som är relevant för de produkter och tjänster som företaget i fråga erbjuder. För att möjliggöra detta strävar jag efter att skapa nära relationer till alla mina klienter så att jag har en möjlighet att se saker och ting genom deras ögon. På så sätt kan jag också känna mig som en av dem och inte bara som någon som står vid sidan.

Min expertis ligger primärt inom tekniska områden som gränsar till vad som ens är patenterbart (t.ex. mjukvarurelaterade uppfinningar av olika slag) samt inom rymdfartsteknik. Dessa områden befinner sig i ständig utveckling och det är väldigt spännande att få vara med och påverka vår vardag.  Jag har även arbetat med tekniska områden så som:

  • Datorimplementerade uppfinningar
  • Flygteknik (Kommersiell samt rymd)
  • Artificiell intelligens (AI)
  • Blockchain
  • Allmän mekanik

Praktiska råd med internationellt perspektiv

Tack vare min breda erfarenhet av många olika typer av företag, från uppstartsföretag till multinationella bolag, kan jag ge tydliga rekommendationer som passar klienters olika behov. Med min erfarenhet från Europa och Storbritannien kan jag guida mina klienter genom patenteringsprocessen på ett sätt som passar deras erfarenhet och kommersiella bakgrund. Jag kan ge praktiska råd med ett internationellt perspektiv och på det viset tillföra ett mervärde till deras verksamheter. 

Mina tidigare uppdrag

  • Utarbetande, inlämning och handläggning av patentansökningar i bland annat Europa, Storbritannien, USA, Kina med flera länder
  • Förberedelser och genomförande av muntliga förhandlingar, både vad gäller invändningar och besvär vid EPO
  • Freedom-to-operate och intrångsanalyser
  • Patentportföljshantering inklusive internationella överlåtelser av rättigheter m.m.
  • Hantering av uppfinningsanmälningaroch patenterbarhetsutvärderingar