Erik Bolmsjö

PARTNER, EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag bryr mig. Jag levererar rätt råd i rätt tid och jag tvekar inte att ge en tydlig rekommendation. Jag försöker alltid att förstå vad som finns bakom varje ärende, både med avseende på teknik, marknad och de personer som är involverade.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Auktoriserat patentombud
Partner

TEKNIKOMRÅDEN

Mekanik
Styrning av elektriska mekaniska system

UTBILDNING

Civilingenjör i Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola

SPRÅK

Engelska
Tyska
Svenska

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Awapatent
Obducat

MEDLEMSKAP

Institute of Professional Representatives (EPI)
International Association of Intellectual Property (AIPPI)
Licensing Executives Society International (LESI)
Patent Information Forum (PIF)

ÖVRIGA MERITER

Meduppfinnare till EP1743217B1, EP1731961B1, EP1959299B1, EP1731962B1.

Rätt råd i rätt tid

En bra idé kräver mycket arbete. Inte bara för att utveckla den till en ny produkt eller tjänst, utan också för att ge den bästa möjliga marknadsmässiga förutsättningar. Min roll i detta arbete innebär att skapa skydd för idén och att identifiera och hantera riskerna med konkurrenters skydd. Att skydda en specifik idé är en sak, men genom att utmana din egen tekniska lösning och lotsa dig genom patentlagstiftningarna kan jag hjälpa dig med att hålla konkurrenter på behörigt avstånd från din egen verksamhet under lång tid. Jag vet vad du behöver, och när du behöver det.

Nyfikenhet lönar sig

Varje situation är unik, vare sig det gäller en ny idé som skall introduceras eller en ny aktivitet hos dina konkurrenter. Jag försöker alltid att förstå bakgrunden – vad ligger bakom tekniken, eller varför blev produkten så populär? Sådan information ger alltid viktiga infallsvinklar för mina analyser och underlag. Och då blir det enkelt för dig att fatta rätt beslut för just ditt fall.

Jag arbetar främst med att skapa skydd för tekniska lösningar, det vill säga med att skriva och driva patentansökningar till beviljade rättigheter. Detta innebär även att genomföra patenterbarhetsbedömningar och databassökningar. Jag arbetar även med att analysera och ifrågasätta konkurrenters rättigheter i så kallade Freedom to Operate-analyser och invändningsförfarande runt om i världen. Jag har också mångårig erfarenhet av att definiera IP-strategier och av att formulera riktlinjer och beslutsprocesser för hur rättigheter skall hanteras och prioriteras. Mitt arbete är främst inriktat mot följande teknikområden:

  • Fordonsindustrin: mekaniska system, styrsystem
  • Konsumentprodukter: mekaniska system, mjukvarubaserade styrsystem
  • Förpackningsindustrin: automation, rengöring, styrning
  • Nanoteknik: displayteknologi, transistordesign, processutrustning och maskiner för produktion, mikroskopi och litografi
  • Övriga industrier: hydraulik, byggsystem, medicinteknisk utrustning, mejeriutrustning
  • Utrustning för borrade brunnar