Vi växer i Stockholmsregionen och inför en ny organisation

7 september, 2022

I ett första strategiskt steg att fortsätta växa och utveckla Ström & Gullikssons Stockholmskontor har en ny ledningsstruktur införts från 1 september 2022. Två nya team har skapats och leds av de europeiska patentombuden Dr Edmund Lobb och Dr Fredrik Carlsson. Christian Arkelius fortsätter i rollen som chef för Stockholmskontoret och medverkar i vår fortsatta expansion i regionen, inklusive Östergötland, där Sofia Willquist representerar S&G i Linköping.

Edmund Lobb rekryterades direkt från en ansedd byrå i London för fyra år sedan och är även ett kvalificerat brittiskt patentombud.
– Jag är glad över att nu ta över ledarskapet för ett av de två nybildade teamen i Stockholm. Den här utvecklingen kommer att göra det möjligt för oss att växa och ta kliv framåt i Sverige och över hela Europa. Vi utökar vårt erbjudande för att bli en fullservicebyrå i regionen och jag ser verkligen fram emot att utveckla teamet för att möta våra kunders behov, säger Edmund Lobb.

Fredrik Carlsson, specialist i fysikalisk kemi med lång erfarenhet av muntliga förhandlingar vid EPO, ser fram emot sin nya roll.
– Det är med stolthet jag tar över ett team med otroligt bred kompetens och en mängd olika erfarenheter. Jag vill verka för att alla får användning av hela sin potential och sina specialistkunskaper. Vi kommer fortsätta att jobba gränsöverskridande, både här tillsammans med Advokatbyrån Gulliksson och med våra kollegor i Malmö och Lund. Det är alltid kundens behov som styr och vi jobbar alla för att bygga upp relationer baserade på såväl rätt kompetens som hög service, säger Fredrik Carlsson. 

– För mig som i drygt tio år axlat rollen som teamledare för hela vårt team i Stockholm känns det bra att lämna över ansvaret till Ed och Fredrik, säger Christian Arkelius och fortsätter:
– Det frigör tid för mig att utveckla vår affär, inte minst i Stockholm och Linköping där vi redan är representerade genom Sofia Willquist. Men det är också ett bevis på att medarbetare har vuxit och vill ta större ansvar. Ed och Fredrik har båda blivit utnämnda till “Rising Stars” av MIP och har de egenskaper som krävs för att leda både erfarna patentkonsulter och traineer. Med två team i regionen blir vi mer skalbara och kan växa ytterligare”.

Rekrytering till samtliga kontor pågår för att möta ökad efterfrågan 

På Ström & Gulliksson värnar vi om att bibehålla en blandning av erfarenheter och bakgrund i våra team. Förutom pågående rekrytering av patentkonsulter som vill vara med på Stockholmskontorets tillväxtresa pågår även rekrytering till Malmö och Lund.

– Vi letar alltid efter starka kandidater till Ström & Gulliksson och våra konsulter kännetecknas av expertis och ett kundintresse som överträffar förväntan. Innovativa företag vänder sig till oss för att fatta affärsavgörande beslut. Med skräddarsydd rådgivning vägleder vi dem till bästa möjliga position och ser till att varje patentskydd blir starkt och ger avkastning. Kunder som anförtror oss med europeiska patentansökningar och patent ska alltid kunna hitta auktoriserade och dedikerade patentombud med bred branschexpertis. Därför söker vi tillförlitliga och effektiva medarbetare med ett stort affärsfokus, säger Managing Partner Rikard Roos.