Sofia Willquist

Europapatentombud, European Patent Litigator

Profil och snabbfakta

Min styrka som patentkonsult är kombinationen av brett tekniskt kunnande och gedigen patenträttslig erfarenhet med ett mer övergripande strategiskt synsätt, där jag använder mig av både styrelse-, och investerarerfarenhet för att skapa värde i ert företag.

Huvudtitel

Europapatentombud
Svenskt auktoriserat patentombud
European Patent Litigator

Övriga titlar

Civilingenjör

Teknikområden

Kemi/kemiteknik
Life science
Medicinteknik
Materialteknik
Papper/pappersmassa/skogsteknik
Miljöteknik
Mekanik

Utbildning

Civilingenjör i kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola (K98)
European Patent Litigation, CEIPI Strasbourg
Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademin
Diplomerad investerare, Asynjor Invest

Språk

Svenska
Engelska
Tyska

Tidigare anställningar

IP-rådgivare på Willquist WIP AB
Patentombud på AWA Sweden AB
Produktspecialist på Univar AB & Tamro MedLab AB

Medlemskap

Institute of Professional Representatives (EPI)
Medlem av ECII rättningskommitée

Tydlighet och strategiskt synsätt

Jag har arbetat med immaterialrätt i drygt 18 år, och på nära håll följt företag av olika storlekar, i olika faser och med olika vägar till framgång.

Jag tror på att innovationer både skapar och bygger värde i företag – och att det gäller att hitta rätt väg för att lyckas utnyttja dessa på bästa sätt. Ett strategiskt och dynamiskt innovationsarbete behövs lika väl för ett start-up-företag som för ett mer etablerat företag. Framgångsrik affärsutveckling är inte ”one size fits all”, utan kräver mod och tålamod, även när det gäller att bygga en bra immaterialrättsportfölj.

Jag har är certifierad styrelseledamot enligt Styrelseakademins kurs ”Rätt fokus i styrelsearbetet”, samt är även en diplomerad investerare. För närvarande är jag också en del av vårt M&A team tillsammans med Advokatbyrån Gulliksson AB. Mitt perspektiv på era immateriella rättigheter kommer alltid kommer att gå hand i hand med era affärer, oavsett om det handlar om att skapa rättigheter eller investera i tech bolag.

Jag har varit Europeiskt patentombud (EPA) i 14 år, och har sedan 2014 även deltagit i arbetet med att rätta en av tentorna för att bli EPA, och den delen som handlar om invändningar (oppositions). Både invändningar och andra patenträttsliga domstolsärenden ligger mig alltså varmt om hjärtat. I och med öppnandet av den Europeiska patentdomstolen är jag även certifierad att företräda kunder inför denna, som European Patent Litigator.

På Ström & Gulliksson arbetar jag med alla patentrelaterade frågor, från nyhetsgranskningar och patentansökningar till invändningar, intrångsbedömningar och IP strategier.

Min tekniska erfarenhet inom patentområdet är väldigt bred, med en bas inom i kemi- och bioteknik, så har jag genom åren även arbetat med allt ifrån materialteknik, medicinsk teknik till mekanik och bildbehandling, samt dator och AI relaterade uppfinningar. Jag försöker alltid ställa de relevanta frågorna till de kunder jag arbetar med för att säkerställa att jag har förstått både det tekniska området och deras affär – så kan de lugnt överlåta kunskapen om själva patenträtten till mig.

Jag tycker att immaterialrätten är viktig att förstå oavsett om man är expert eller nybörjare, och försöker därför alltid vara så tydlig jag kan, både med min rådgivning och att förklara hur patentprocessen ser ut.

Geografiskt tillhör jag Ström & Gullikssons Stockholmskontor, men jag har min bas i Östergötland och Linköping.

På övrig tid håller jag gärna vinprovningar i min roll som sommelier.

Tidigare uppdrag

Har drivit invändningsärenden vid både svenska och europeiska myndigheter, samt intrångsmål vid Patent och marknadsdomstolen.

Har arbetat med ett flertal IP-strategiprojekt, med total genomlysning och strategisk rådgivning av olika företags immaterialrättsliga tillgångar och rättigheter.

Har arbetat med utarbetande av patentansökningar, nyhetsgranskningar, teknikområdesbevakningar, samt utfört freedom-to-operate-analyser och intrångsbedömningar.

Har hanterat stora internationella patentportföljer, och drivit patentärenden i de allra flesta större patentjurisdiktioner. Har ett brett internationellt kontaktnätverk.