Ström & Gulliksson växer 

27 maj, 2021

Med fyra nyrekryterade patentkonsulter och en fortsatt pågående rekryteringskampanj kommer Ström & Gulliksson att fortsätta möta kundernas efterfrågan.
 – Vi är tacksamma att vi lyckats med flera fina rekryteringar som kompletterar vårt team och stolta över de utmärkelser och omnämningar vi har fått. Vi vill i alla lägen matcha utmaningar med exakt rätt kompetens och varje rekrytering är en möjlighet att fortsätta leverera hög kvalitet till våra klienter och att få utökat förtroende i våra samarbeten. Ström & Gulliksson besitter erfarenhet och kunskap om svensk, europeisk och internationell patenträtt med spetskompetens inom bland annat brittisk och tysk patenträtt, säger Christian Arkelius, partner och kontorschef för Ström och Gullikssons kontor i Stockholm.
 

Sofia Willquist, Europapatentombud, Stockholm/Linköping
Teknikområden: Kemi- och Bioteknik, Materialteknik, Medicinsk teknik, Mekanik och Bildbehandling
“Jag har en stark bakgrund inom breda teknikområden med fokus på den europeiska patenträtten, och medför även både styrelse- och investerarperspektiv. Jag hoppas kunna bidra med ett strategiskt synsätt på IP-rättigheter, ett stort lokalt och internationellt nätverk. Jag tycker det är extra roligt när jag får jobba nära mina klienter, föra en dialog kring deras affärer och hitta vägar för att säkra deras IP-rättigheter för att de ska bli mer framgångsrika. Det handlar dock inte alltid om att faktiskt nå fram till ett beviljat patent, för det kan finnas många andra övervägande att ta hänsyn till. Jag tycker om känslan av att ha nått fram till klienten, att de själva börjar se värdet i sina rättigheter och tänka i nya banor kring sina affärer och sitt utvecklingsarbete. Rent intellektuellt är det såklart alltid roligt att få sätta tänderna i ett riktigt knivigt intrångsärende, självklart helst för att få en konkurrents patent upphävt, men något av det roligaste jag gjort hittills är ändå att försvara en klient i ett stort svenskt intrångsärende – och vinna.”
Läs gärna Sofia Willquist summering och reflektion av EPOs rapport: ”Patents and the energy transition”.

Mark Heinrich, Certifierad tysk patentexpert, Lund 
Teknikområden: Fordonsindustri, Mekaniska system, Tillverknings- och monteringsprocesser
“För mig känns Ström & Gulliksson som en modern och öppen arbetsgivare där samarbete värdesätts. Här finns en gemenskap och samsyn kring hur vi ska jobba. Att aktivt rekrytera ett tyskt patentombud visar att man på Ström & Gulliksson tänker utanför boxen och har ambitioner att ge sina kunder en heltäckande service med spetskompetens. Jag jobbar med ett helhetstänk, har ett internationellt perspektiv, tänker gärna tvärdisciplinärt och utanför boxen. Jag hoppas att mina erfarenheter som utvecklingsingenjör inom industrin och som tysk patentjurist kan tillföra nya perspektiv hos Ström & Gulliksson och våra klienter. Jag ser även fram emot möjligheten att få vara med i tvister och intrångsmål tillsammans med Advokatbyrån Gulliksson.” 

Mathilda Janson, Patentkonsult, Malmö
Teknikområden: Medicinsk teknik, Mekanik, Biomekanik, Ergonomi, Materialteknik

“Hos Ström & Gulliksson ser jag fram emot att komma närmre uppfinnare och grundidéerna i sig. I min tidigare roll som patentingenjör på Patent och registreringsverket har jag sett och granskat ett stort antal olika ansökningar. Just erfarenheten av att ha sett en mängd olika strategier och olika infallsvinklar vid sökningar tar jag med mig och det tror jag kommer att gynna mina klienters ansökningar. Både i författandet av själva ansökan och för att de ska få rätt skyddsomfång för sina uppfinningar. Att göra sökningar, leta fram klasser och tänka ut nya angreppssätt är spännande. Det kräver noggrannhet och ett detaljtänk men även förmåga att tänka utanför ramarna. I själva patentprocessen är jag även intresserad av patentjuridik och ser fram emot att jobba mer med europeisk patenträtt”.

Thomas Tholin, Europapatentombud, Stockholm  
Teknikområden: Digitala lösningar, Mjukvara, Elektronik, Telekommunikation
“Jag har drygt 20 års erfarenhet från patentområdet och har jobbat som patentgranskare, patentkonsult samt patentingenjör inom industrin. Det har gett mig god insikt och förståelse kring vad som krävs för att få ett brett skydd och specialistkunskaper kring själva utformandet av patentansökningar. I mina uppdrag utgår jag från enkla frågeställningarna varför, vad och hur för att sätta grunden för hur patentansökan ska utformas för maximalt skydd och störst affärsvärde. På Ström & Gulliksson ser jag fram emot öppna, tydliga dialoger med våra klienter och att tillsammans med mina kollegor leverera hög kvalitet.”