Thomas Tholin

Europapatentombud

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag drivs av att jobba i nära kontakt med uppfinnare och affärsintressenter i syfte att uppnå patentskydd som genererar kommersiella värden och konkurrensfördelar för min klient. Mitt stora teknikintresse, driv och engagemang, i kombination med många års erfarenhet av olika delar av patentbranschen, gör att jag snabbt kan sätta mig in i mina klienters utmaningar och behov.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

TEKNIKOMRÅDEN

Digitala lösningar
Mjukvara
Elektronik
Telekommunikation

UTBILDNING

Civilingenjör i Elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola

SPRÅK

Engelska
Svenska

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

European Patent Attorney på Atlas Copco Industrial Technique AB
European Patent Attorney på Zacco (Albihns)
Patentombud på BRANN
Granskare på Patent- och Registreringsverket, PRV

MEDLEMSKAP

Institute of Professional Representatives (EPI)
Svenska Industrins IP Förening

Jag hjälper dig att patentera dina digitala lösningar

I en värld där företag mer än någonsin satsar på digitalisering av produkter, tjänster och processer spelar patent på digitala lösningar och mjukvara en extremt viktig roll.

Patent kan innebära höga kommersiella värden och ökad konkurrenskraft och jag brinner för att hjälpa mina klienter att utforma patentansökningar som ger maximalt skydd och bidrar till att stärka företagets position på marknaden.

Mina tidigare erfarenheter inom patentbranschen, i kombination med mina kunskaper och djupa förståelse inom digital teknik och mjukvara, gör att jag snabbt kan sätta mig in i problematiken och ge adekvata och tydliga råd.

Jag har under mina drygt 20 år inom patentområdet jobbat som patentgranskare, patentkonsult samt patentingenjör inom industrin, vilket inneburit att jag fått goda insikter och förståelse för vad som krävs för att få ett brett skydd, specialistkunskaper kring utformande av patentansökningar samt förståelse för vikten av patent för att stärka företagets position på marknaden.

Samarbete

Då jag åtar mig ett uppdrag jobbar jag alltid med utgångspunkt i frågeställningen Varför; Vad och Hur ska patentansökan utformas för att uppnå maximalt skydd och störst affärsvärde.

Jag uppskattar att ha en öppen och tydlig dialog med mina klienter och är alltid mån om att leverera hög kvalitet vid utsatt tid.

 Mina tidigare uppdrag

  • Framtagning av patentansökningar för mjukvara, digitala lösningar och allmän mekanik.
  • Handläggning av patentansökningar vid bl.a. Europeiska patentverket (EPO), Sverige, USA, Kina och Japan.
  • Ansvarig för intrångsprocess i Japan, för ett stort svensk industriföretag
  • Utarbetande av ”Freedom To Operate” analyser under olika stadier av utvecklingsprojekt samt inför produktlansering.
  • Framtagning av patentstrategier för olika produkter och marknader.