Mark Heinrich

Patentkonsult

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag översätter det komplexa verktyg som patentlagen utgör till pragmatiska termer. När jag rådger mina klienter försöker jag få dem att fullt ut förstå hur en viss juridisk fråga relaterar till deras specifika verksamhet. Jag sätter mig in i deras affärsmässiga behov och utmaningar och hur de uppfattar den aktuella juridiska frågan. Mitt främsta mål är att ge mina klienter rätt förutsättningar att fatta välgrundade juridiska och affärsmässiga beslut.

HUVUDTITEL

Patentkonsult

ÖVRIGA TITLAR

Dipl.-Ing.
Certifierad tysk patentexpert

TEKNIKOMRÅDEN

Mekanik

UTBILDNING

Civilingenjör i mekanik, Tekniska universitetet i Berlin

SPRÅK

Tyska
Engelska

Andra meriter

Utvecklingsingenjör inom en avdelning för industripatent, som tyskt patentombud
Erfarenhet från interkulturellt arbete i Indien och Marocko

 

Tänker utanför boxen

Det viktigaste för mig är att säkerställa att en patentansökan blir en framgång för min klients verksamhet. Jag ser inte patentlagen som ett ändamål i sig, utan som ett verktyg som bidrar till hållbar ekonomisk framgång. För att hantera detta verktyg på bästa sätt är det viktigt med helhetstänkande, att anlägga ett internationellt perspektiv, att arbeta tvärdisciplinärt och att tänka utanför boxen. Mina tidigare karriärer som utvecklingsingenjör inom industrin och tysk patentjurist gör att jag har med mig båda dessa perspektiv och kan vägleda mina klienter till att utnyttja verktyget på bästa sätt.

De mest intressanta delarna av mitt arbete är att få ha direkta och konstruktiva diskussioner med uppfinnare, innovatörer och designers, utarbetande och handläggning av patentansökningar, hantering av intrång i immateriella rättigheter, strategiutveckling för att dra fördel av möjligheter som patent, design och varumärken ger samt due diligence vid företagssammanslagningar och företagsuppköp.

Jag drivs av att ständigt bygga en bättre förståelse för de ekonomiska, juridiska, miljömässiga och sociala aspekterna av den värld vi lever i och hur de samspelar. Det är tillfredsställande att alternera mellan juristens, utvecklarens och företagsutvecklarens tankesätt för att lösa problem tillsammans med mina klienter och kollegor.

Mina tidigare uppdrag

Under min tidigare karriär som tysk patentjurist har jag arbetat med klienter av olika storlek och från en mängd olika branscher. Jag har tagit fram, ansökt om och försvarat industriella äganderätter såsom patent, varumärken och design, företrätt klienter i såväl rättegångar som konflikter utanför rättssalarna, och rådgivit dem kring organisationsutveckling.    

  • Fordonsteknik: belysningssystem, drivsystem, säten och chassin, hydrauliska och elektriska styrsystem, förarstödsystem, batteristyrning och batterihantering, laddningsteknologier, patentstrategi och organisationsutveckling.
  • Medicinsk teknik: organisationsutveckling för att etablera en patentstrategi och för att stödja verksamhetsprocesser; utrustning för detektering och separation av celler
  • Hushållsapparater: flödessystem och kontrollscheman, exempelvis i tvättmaskiner eller dammsugare
  • Andra branscher: robotsystem och processer för robothantering, konstruktionsmaskiner, ingenjörsarbete, drönare
  • Trademarks: inlämning, handläggning och förhandlingar om intrång utanför domstol
  • Industrial designs: inlämning och handläggning

Teknikområden

Fordondsindustri
Mekaniska system
Tillverknings- och monteringsprocesser

Typer av klienter

Enskilda uppfinnare
Små och medelstora företag
Större koncerner