Mathilda Janson

Patentkonsult

Mathilda Jansson

Huvudtitel

Patentkonsult

Teknikområden

Medicinsk teknik, Mekanik, Biomekanik, Krockmekanik, Ergonomi, Materialteknik

Utbildningar

Civilingenjör i medicinsk teknik, Lunds tekniska högskola (LTH)

Språk

Engelska
Franska
Svenska
Tyska

Tidigare anställningar:

Patent- och Registreringsverket (PRV)

Trygghet hela vägen genom patentprocessen

Jag har förmånen att arbeta med något som verkligen intresserar mig. Arbetet som patentkonsult kräver kunskaper inom teknik, språk och juridik vilket gör att jag känner att jag har hamnat helt rätt.

Min tidigare roll som patentingenjör på Patent och registreringsverket (PRV) gör att jag har sett många olika ansökningar (både nationella och PCT-ansökningar), olika strategiska tillvägagångssätt och vet vad som krävs för att få rätt skyddsomfång för sin uppfinning. Jag har erfarenhet av att snabbt sätta mig in i ett visst teknikområde, djupdyka i problemet en uppfinning försöker lösa för att lägga upp passande sökstrategier och sedan bedöma huruvida en ansökan uppfyller kriterierna för patenterbarhet. Denna kunskap använder jag nu för att leda kunder i ”patentdjungeln”.

Jag är engagerad, noggrann och lyhörd för kundens situation och önskemål för att kunna garantera ett tillvägagångssätt och en produkt som kunden känner sig trygg med. Min inställning är att jag vill förstå en uppfinning eller en företagsverksamhet för att kunna skydda den såsom om det vore min egen.