Leif Jörgensson – att halka in via inledande mossigheter till utmanande rättigheter

13 april, 2023

Kontrasten mellan den entusiasm med vilken Leif Jörgensson berättar om sitt yrkesliv och hur det hela började är stor. Strategiska yrkesval i all ära, men för Leif visade det sig vara helt rätt att på ett bananskal halka in i rollen som patentkonsult.  

Som färsk civilingenjör en bit in på 80-talet började Leif Jörgensson söka jobb mitt i en lågkonjunktur. Han visste då ingenting om patentbranschen. Idag, som Europapatentombud, Senior Partner och en av Ström & Gullikssons delägare vet och känner han desto mer. Att jobba som patentkonsult innebär en både spännande och mångfacetterad roll i innovationens absoluta framkant. 

– Jag hade verkligen ingen karriärplan efter mina avslutade ingenjörsstudier. Dessutom var jag en lite udda fågel, eftersom jag hade stort intresse även för annat än teknik. Mina kursare kallade mig ”den första humanisten som har gått ut teknisk högskola”. Eftersom jag hade rätt goda språkkunskaper, tipsade min storebror om en platsannons i vilken man sökte just språkkunniga civilingenjörer. På den tiden kallades befattningen ”patentingenjör”, vilket jag tyckte lät rätt mossigt. Idag är jag tacksam att jag nappade på min brors råd att söka just det där ”mossiga” jobbet. 

Men starten blev tveksam. På den patentbyrå där Leif inledde sin karriär fanns inte någon direkt utbildningsplan, utan man fick i mångt och mycket se till att lära sig saker och ting på egen hand.

– Det var “learning by doing” som gällde, utan någon vidare teoretisk underbyggnad. Skillnaden mot hur rekrytering och utbildning sker idag är gigantisk. Det trainéeprogram som Ström & Gulliksson numera erbjuder innehåller introduktion, handledning, kurser, tillhörighet i ett team och nära samarbete med erfarna kollegor, vilket ger så otroligt mycket mer, säger Leif.

Leif tröttnade efter ett tag, sa upp sig och sökte sig till industrin istället. Men efter något år inom ett helt annat gebit (systemutveckling), lockades han tillbaka till patentbranschen. Ett val som visade sig bli helt rätt. 

– Jag tror faktiskt vår bransch är något man kan halka in i från lite olika håll och med lite olika bakgrund. Patentkonsultrollen är mångsidig och man blir aldrig fullärd. Snarare ökar vetgirigheten med åren.

Teknik, juridik, språk och alltid affärsmässighet 

– Det finns de som tror att en patentbyrå är lite som en statlig myndighet långt ifrån verkligheten, men det stämmer inte alls. Patentkonsulter är snarare kreativa språkkonstnärer som besitter en unik kompetens att klä teknik i ord samt argumentera för sin sak när man företräder klienter i syfte att skapa och försvara affärskritiska patenträttigheter, säger Leif.  

De tre fundamenten i rollen som patentkonsult är teknik, juridik och språk. Men en fjärde kvalifikation är helt avgörande om man vill bli en riktigt bra patentrådgivare, menar Leif och berättar om vikten av att ha ett affärsmässigt tänk.

– Att hela tiden ha klientens affärer i fokus när patentfrågor avhandlas och patenträttigheter skapas är superviktigt.

Hög servicenivå och kreativitet kommer alltid värderas högt 

Leif berättar med värme om sina kollegors kreativitet och gemensamma målsättning att hela tiden stå upp för klienten och vad denne vill uppnå. 

– Kännetecknande för oss patentkonsulter är nog envisheten. Den ser jag dagligen hos Ström & Gulliksson, och ibland blir man riktigt imponerad, säger Leif och ger ett exempel.

– Att se en kollega, mitt under en muntlig förhandling som kärvar, få en djärv idé och begära paus för att snabbt omformulera ett argument eller en skrivning som sedan leder till framgång för klienten, är verkligen häftigt. Lite som när en amerikansk stjärnadvokat briljerar i rättssalen. Alltså ett drag av ”Suits”, men på den smarta patentkonsultens vis.

Det är med ödmjukhet Leif ser hur rollen som patentkonsult med stor sannolikhet kommer att förändras i takt med den digitala utvecklingen. Med ett 40-årigt perspektiv har Leif upplevt en ganska osannolik teknisk utveckling, för såväl klienter som själva branschen.

– Det är otroligt att tänka tillbaka på att jag som ny patentkonsult var helt utan tillgång till databaser. Ville man ta del av en patentpublikation fick man vackert beställa fysisk kopia från Patentverket, och leveranstiden var en vecka. Såvida man inte begärde ”express” till dubbel kostnad. Då tog det tre dagar. Idag är en elektronisk publikation bara ett sekundsnabbt knapptryck bort. Ledtiderna var alltså långa förr i tiden, säger Leif och berättar att även andra roller på en patentkonsultfirma har förändrats i grunden. 

– När jag började på 80-talet fanns det en kader av skrivpersonal (sekreterare) som främst svarade för massivt utskriftsarbete, kopiering och tung administration. Denna yrkesgrupp är närmast helt borta, och idag jobbar i stället paralegals till stor del helt självständigt och sköter mycket av korrespondensen samt inte minst ”case management”, kundvård, fakturering och mycket mer. Vårt team av skickliga paralegals är en mycket viktigt resurs för Ström & Gulliksson. Det är mycket hedrande och inspirerande att få vara vikarierande teamledare för våra paralegals, säger Leif.

Med både nyfikenhet och spänning följer Leif den digitala utvecklingen, och han ser framför sig att Ström & Gulliksson kommer utveckla sitt erbjudande och sina tjänster. Leif menar att det i grund och botten handlar om att varje enskild medarbetares insats verkligen gör skillnad för klienten. Genom hög servicenivå, kreativitet och specialistkompetens samt förmåga att skönja klientens framtida affärsmöjligheter vinner Ström & Gulliksson viktiga konkurrensfördelar.

– Det ger mig fortfarande, efter alla år, en rejäl kick när man ser klienter ta stora kliv framåt i sin utveckling baserat på bland annat modern och affärsmässig patentrådgivning som vi har gett dem. Till detta skall läggas de senaste AI-verktygen, vilkas fulla potential vi inte ens kan sia om. Utan det gör snart AI åt oss, säger Leif med ett leende.

Petter Lindgård, paralegal hos Ström & Gulliksson sen 2,5 år tillbaka om Leif: 
”För mig som relativt ny i rollen som paralegal är det väldigt givande att jobba med Leif vilket jag har gjort i drygt två år nu. Mitt jobb är till stor del administrativt men Leif bjuder verkligen in mig i den kreativa delen av det vi gör. Han skapar förståelse för de olika delarna i hela patentprocessen och som paralegal känner jag mig delaktig. Leifs engagemang, noggrannhet och kunnighet gör honom till en bra läromästare. Det är heller inget som lämnas vidare med ”det är tillräckligt bra” utan det är alltid 100% som gäller i leverans och också i vad han förväntar sig av oss andra.”

Hög yrkeskunskap och väl sammansatta team 
I en serie artiklar kommer vi att presentera medarbetare och olika team inom Ström & Gulliksson.

Tiolina Östergren
Om totalenergi, service och viljan att vinna 

Victor Olsson Fekadu
”Förståelse för mekanik – ett mervärde även i innovativ produktutveckling”

Magnus Berglund
Från baddaren till SM och hur bra prestationer leder till bra resultat

Filip Skarp
”Spänningen ligger i den ständiga tillgången till ny teknik och kunskap”