Magnus Berglund, Europapatentkonsult Ström & Gulliksson

Magnus Berglund – Från baddaren till SM och hur bra prestationer leder till bra resultat  

13 mars, 2023

Lösningsorienterad, målinriktad och positiv. För Magnus Berglund, delägare och patentkonsult hos Ström & Gulliksson, är det samma egenskaper som gäller, oavsett om han satsar mot medaljer i Sim-SM, bistår en klient i en snårig patenttvist eller stöttar sina barns idrottssatsningar.

Som tolvåring var Magnus Berglund inte ens bland de 20 bästa i simning i sin åldersklass i Skåne. Men på ett år utvecklades han till att bli en av de tio bästa i Sverige. Hur?

– Jag började att ge allt, och då menar jag allt. På ett år hade jag i stort samma träningsmängd totalt och jag växte inte heller så mycket. Skillnaden var mitt fokus, och att jag började sätta min egen prestation i centrum.

Bäst rent resultatmässigt blev han aldrig men han kan än idag se hur hans eget slit, fokus och satsning inom simningen gynnar hans yrkesliv. Magnus Berglund menar att han idag har nytta både av sina tidigare vinster men även sina förluster. En övertygelse har vuxit fram – en bra prestation kan vara en vinst i sig. Samtidigt har han svårt att känna riktig stolthet för en vinst om inte prestationen varit bra. 

– Även om jag tävlade för att vinna och alltid ger allt, än i dag, så hävdar jag fortfarande att jag inte är en klassisk vinnarskalle. Att hamna precis utanför prispallen är såklart inte roligt men för mig personligen var det med lite distans en jätteprestation, berättar Magnus.

I olika typer av patenttvister, såväl inför patentverk som inför patentdomstolar, är en vinst nästan alltid kopplad till bra prestation, menar Magnus; det är sällan motparten gör det enkelt för dig. Vidare kan en riktigt bra prestation räcka till åtminstone en delseger i mål där oddsen är emot dig; en delseger som kan vara tillräcklig sett rent kommersiellt för uppdragsgivaren.

– Det är både stimulerande och utmanande arbeta med invändningar och domstolsprocesser. Muntliga förhandlingar ställer krav på snabb slutledningsförmåga. Det gäller att direkt kunna bemöta motpartens argument, avslöja dess brister utifrån ett objektivt, tekniskt resonemang med förankring i rättspraxis. Gör man det med finess och kompetens samt gör sin hemläxa i de olika stegen så blir utgången oftast i din favör.

Förmåga att fokusera och modet att ifrågasätta

Att simma på elitnivå och ta sig hela vägen från baddaren till SM krävde fokus och uthållighet. På samma sätt krävs idag fokus för att träna för kommande triathlonlopp.

– Det krävs att man kan skapa struktur och behålla fokus för att satsa. Det gäller både sport och affärer. Förmågan till fokus och att kunna se vilka detaljer som avgör har gynnat mig i rollen som patentkonsult. Det bär jag med mig i min yrkesroll men även i mitt tidigare ideella engagemang som fotbollstränare för ett ungdomslag. Jag försöker också föra över det till mina barn som båda är duktiga idrottare.

Magnus gör jämförelsen mellan att träna ett fotbollslag och att samarbeta med en kund. Målet är alltid att i slutändan uppnå ett vinnande resultat. Huvuduppgifterna handlar om uthållighet, rätt teknik, spelförståelse och strategi i kombination med ett tajt samspel.

– Jag kan snabbt förstå ny teknik och att sätta den i sitt sammanhang, ibland större än vad grundtanken var. På så sätt kan jag bidra till att uppfinnare kan få en bättre förståelse och se möjligheterna för sin egen uppfinning, säger Magnus som inte backar för att ifrågasätta tekniska resonemang.

– Det ingår i mitt jobb att utmana även om vi jobbar tillsammans och har ett gemensamt mål. Ofta är det just ifrågasättande av oklarheter i tekniska resonemang som ger ett bättre slutresultat och i slutändan ett bättre och varaktigt patentskydd som verkligen kan ge de konkurrensmässiga fördelar vi alltid siktar på.

Ström & Gulliksson bistår ofta Advokatbyrån Gulliksson i patentmål. Magnus Dahlman, advokat hos Gulliksson och specialiserad på patentprocesser, om Magnus:
”Jag har anlitat Magnus som tekniskt biträde i flera patentprocesser. Han är en fantastisk resurs att ha med i teamet vid en patentprocess då han alltid bidrar med djupt tekniskt kunnande tillsammans med engagemang för klientens bästa. Kombinationen av dessa faktorer är mycket viktiga i patentmål där tekniska experter ska höras. Svaren måste analyseras i realtid och snabba, vassa motfrågor gör stor skillnad. Magnus bidrar till detta och kan inför slutanföranden sammanfatta komplex teknisk information.”

Ström & Gulliksson – Patentombud med bred branscherfarenhet
I en serie artiklar kommer vi att presentera medarbetare och olika team inom Ström & Gulliksson.
Victor Olsson Fekadu: ”Förståelse för mekanik – ett mervärde även i innovativ produktutveckling”
Tiolina Östergrenom totalenergi, service och viljan att vinna