Tiolina Östergren – om totalenergi, service och viljan att vinna 

27 februari, 2023

Just nu upptar studierna inför kommande European Qualifying Examination nästan all ledig tid för Tiolina Östergren. Efter drygt tre år hos Ström & Gulliksson väntar tentan som ger titeln auktoriserat Europapatentombud. Examinationen är omfattande och testar dels typiska och återkommande moment från arbetslivet som patentkonsult men rymmer även en omfattande del med legala frågeställningar. 
– Det är klart att det är en stor grej och det är inte alla som klarar den första, eller ens andra, försöket. Samtidigt lär man sig massor bara genom att plugga, som man har direkt nytta av i arbetet. 

Biologi, kemi, bioteknik och medicinsk teknik är Tiolina Östergrens främsta kunskapsområden. Hon började hos Ström & Gulliksson hösten 2019 som en av tre traineer. Med en examen i molekylär bioteknik i Uppsala hade Tiolina redan hunnit jobba på tre olika läkemedelsföretag, dels med kvalitetskontroll och kvalificering men även på ett forskningsföretag. 

– Både min utbildning och arbetserfarenhet som laboratorieingenjör har gett mig en bra utgångspunkt. Jag har förståelse både för forskning, utveckling och produktion, säger Tiolina vars tydliga tempo och önskan om att utmanas präglat hennes karriärval. 

Tiolina är inte rädd för att våga, testa och att ta för sig.

– Jag har tidigt tagit direktkontakt med kunder och är trygg med att ta möten med såväl uppfinnare som grundare. Successivt kommer jag ha huvudansvar för fler och fler klienter vilket jag ser fram emot.

För Tiolina aktualiserar ett högt tempo vikten av att vara mån om sin personliga totalenergi. Det handlar om att ta stressiga veckor för vad de är – perioder som ofta följs av en lugnare period. I rollen som patentkonsult varierar arbetstempot och kraven på att leverera, samtidigt som friheten på många sätt är stor, menar Tiolina. 

– Projekten vi jobbar i går i perioder, mer eller mindre intensiva. Hos Ström & Gulliksson finns en uttalad vilja att man ska kunna ha balans mellan arbete och fritid. I verkligheten innebär det en tillit som gör att jag kan planera och styra min tid till stor del, säger Tiolina.

Viljan att ge service – större än drivkraften att vinna

På frågan om det krävs att man är en vinnarskalle för att slåss för sin klient i alla lägen är svaret inte helt självklart för Tiolina. Hon menar att det är viljan att prestera och ge bra service som är grunden i allt hon gör.

– Att vinna i sig är inte min personliga drivkraft. Jag drivs snarare av utmaningen i att lösa komplexa problem och av att få till bästa möjliga utfall för kunden. Jag ser den stora vinsten i att få lära mig allt om uppfinningen, kunden och affären. Det är också det som krävs för att skapa en bra argumentation i en patentansökan och sätta rätt strategi. Samtidigt handlar mycket om att övertyga och faktiskt vinna förtroende – från första kontakt med klienten till att vinna granskarens godkännande.

Tiolina medger att en viss känsla av vinnarmentalitet har vuxit fram hos henne i säljarbetet. Hon är heller inte främmande att i framtiden även bidra i juridiska processer och förhandlingar. 

– Utmaningen att ansvara för muntliga förhandlingar ligger en bit fram i tiden. Den juridiska delen av yrket handlar ju verkligen om att ha en vinnande argumentation. Men återigen, det kräver en god grundkunskap om det vetenskapliga och legala för att kunna försvara ett patent mot intrång. 

Fredrik Carlsson, Teamansvarig Ström & Gulliksson, Stockholm om Tiolina Östergren:
”Tiolina har under åren lärt sig yrket fantastiskt snabbt och levererar hög kvalitet. Tiolina skall snart skriva tentan för att bli auktoriserat Europapatentombud och har alla kunskaper aktuella.”