Leif Jörgensson

SENIOR PARTNER, EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Genomgående under min karriär har jag fokuserat på att göra mina kunder uppmärksamma på hur patent kan användas för att uppnå affärsmöjligheter och för att undvika affärsrisker. De företag jag arbetar med uppskattar denna inställning, eftersom jag förstår deras målsättningar.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Europeiskt mönsterombud
Auktoriserat patentombud
Senior Partner

TEKNIKOMRÅDEN

Mekanik

UTBILDNING

Civilingenjör i Maskinteknik och Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola

SPRÅK

Engelska
Franska
Tyska
Svenska

MEDLEMSSKAP

Svenska patentombudsföreningen (SPOF)
Svenska föreningen för immaterialrätt (SFIR)
Institute of Professional Representatives (EPI)
International Association of Intellectual Property (AIPPI)
International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)
International Trademark Association (INTA).

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Alfa-Laval Thermal AB
Awapatent AB

ÖVRIGA MERITER

Medlem i Ström & Gullikssons ledningsgrupp
Ledamot i Ström & Gullikssons styrelse

Patent handlar om affärer

Har ni en konkurrent som begränsar er handlingsfrihet på grund av ett patent? Hör av er till mig, så reder jag ut saken. Patentet kan kanske ogiltigförklaras? Eller så finner vi andra affärsmässiga lösningar. Har ni ett eget viktigt patent som attackeras av en konkurrent? Hör av er till mig, så hjälper jag er att försvara patentet.

Expertutlåtanden

Jag gillar att träffa mina kunders beslutsfattare, i synnerhet när jag lämnar ett expertutlåtande som utgör underlag för ett viktigt beslut. Då känner jag att mitt arbete gör skillnad för kunden. Min rådgivning spelar roll.

Ärenden som kombinerar smart teknik och spännande patent har alltid attraherat mig. Ofta involverar sådana ärenden stora värden, vilket innebär att den rådgivning jag ger verkligen betyder något för kunden. Det ger mig en kick.

Tidigare uppdrag

  • Företrädde ett svenskt/brittiskt företag som ville in på den europeiska marknaden med produkter som visade sig vara väl patenterade av ett konkurrerande amerikanskt företag. Vi invände mot samtliga patent och lyckades få de flesta ogiltigförklarade eller begränsade. Parterna förliktes i en för min kund förmånlig uppgörelse.
  • Företrädde ett svenskt/schweiziskt företag som ville expandera stegvis på de europeiska och amerikanska marknaderna. Tidig och strategisk patentering ledde till tredubbel försäljning på dessa marknader över en treårsperiod.