Från första idé till långsiktig succé – så kan patentskydd stärka möjligheterna för startups

7 oktober, 2021

Hur tidigt ska man kontakt en patentbyrå? Hur ser processen ut? Vilka fallgropar finns? Och måste man verkligen ha en patentstrategi från start? Ström & Gullikssons patentkonsulter Ida Moen Larsson, Maria Weineisen och William Helin delar med sig av värdefulla insikter.


Hur tidigt bör man som startup kontakta Ström & Gulliksson?
Maria: Ett första möte med oss är helt förutsättningslöst,  så ta kontakt tidigt! Ibland händer det att uppfinnaren själv fastnar i att bara se det “lilla”  och att vi bidrar till att se det “stora” i uppfinningen, det bredare perspektivet. Att kontakta oss tidigt innebär också att vi är med och kan avgöra om det är rätt att vänta med ansökan eller om man tvärtom ska få fram den så snart som möjligt. 

Ida: Det går inte att vara ute för tidigt! Så snart det finns en konkret idé eller början på affärsplan kan man involvera oss. Det är bra att ha med en patentkonsult från början och det hänger lite ihop med att undvika att hamna i fallgropar

William: Jag skulle säga – gärna innan man ens drar igång sin business. Utan att behöva plöja ner en mängd timmar kan vi bistå med första sökningar för att få en bild av vilka närliggande eller liknande konkurrerande uppfinningar som finns. Det bästa är om man träffar ett patentombud man känner ett förtroende för, både kompetensmässigt och personlighetsmässigt.

Själva patentprocessen kan kännas rätt snårig. Hur mycket måste man som uppfinnare eller företag förstå? 
William: Bara att fullt ut greppa att patent är en så kallad negativ rättighet kan vara klurigt. Enkelt förklarat innebär en patenträttighet att du stoppar andra från att göra det du gör. 

Ida: Jag brukar tidigt stämma av hur pass stor förståelse som finns men även hur stort intresset är hos kunden att vara med i hela processen. Allt handlar om trygghet och kommunikation och jag tycker det är viktigt att kunna prata om prisbild, resurser och strategi på ett transparent sätt

Maria: Det man behöver förstå är att patent är en egen specialitet med egna regler och lagar. Det är en kombination av teknik, juridik och språk och alla dessa delar måste passa ihop för att slutresultatet ska bli bra. Just med startups brukar man behöva ge en del råd och utbilda längst vägen. För dessa företag går det ofta snabbt med utveckling och förändringar samtidigt som man kanske inte har så stora resurser eller så många anställda. Mina kunder behöver verkligen inte bli experter på patentprocessen, men gärna förstå de olika stegen och vikten av dem. Själv behöver jag få så mycket insikt som möjligt i kundens affärsidé för att mina råd och argument blir baserade på den verklighet de verkar i. Det är viktigt att man väljer ett ombud som man känner sig trygg med och som man kan samarbeta med. Om man inte själv kan så mycket om patent är det extra viktigt att ha ett ombud som kan förklara varför vissa saker måste vara på ett visst sätt och som tar aktiv del i processen och ger konkreta råd. Patentprocessen är tidskrävande och kräver kunskaper om patentjuridik. Allt detta kan ett bra patentombud hjälpa till med.

Vad tillför en patentbyrå förutom att skriva och hantera själva patentansökan?
William: Grunden är att en bra ansökan ger ett bra skydd. Vi tänker stort och proaktivt! Min främsta uppgift att vägleda kunden att välja rätt affärsmässigt. Som patentombud har vi stor erfarenhet av hur man strategiskt kan gå till väga för att täcka in länder där potentiella konkurrenter finns. Det finns flera olika vägar till att få patent i många länder, och olika sätt att tidsmässigt parera kostnader, och såklart för- och nackdelar beroende på vilken väg man väljer att gå.

Ida: Ofta är vår främsta roll att ställa frågor där svaren bli viktiga och avgör vägen framåt. En del startups har som målsättning att licensiera ut sin produkt eller uppfinning, och andra vill mest diskutera vad de behöver göra för att hindra konkurrenter. Vi brukar rekommendera att först göra en sökning för att utifrån resultatet den ger göra en första bedömning gällande patenterbarheten. Det är också viktigt att med vår hjälp se om ens egna uppfinning eller produkt kan leda till intrång. Sen är såklart en starkt incitament att anlita oss att ens patentansökan uppfyller alla krav. Här kan val av enskilda ord vara helt avgörande om skyddet blir bra eller riktigt bra.

Maria: En bra patentkonsult ser också möjligheter när företagets produkter vidareutvecklas. Det är lätt hänt att tänka att “nu har vi ju patent redan” när man i själva verket förbättrat produkten på ett sätt som gör det möjligt att söka ett nytt patent och på så sätt förlänga skyddet man har för sin produkt. Vidareutveckling i sig kan vara en uppfinning värt att patentera! 

Samarbete med startups jämfört med större bolag – vad skiljer sig åt?
Maria: Som patentkonsult för ett mindre bolag jobbar man ofta närmare både uppfinnare och beslutsfattare. Det ger en god insikt i verksamheten som gör att vi kan ge bra råd om hur patenträttigheter kan skapas, hanteras och följas upp. Vår roll i ett mindre bolag blir också att utbilda om patent och vad som är viktigt att tänka på. Det handlar också om att förklara hur vissa tidiga val stänger dörrarna till vissa möjligheter samtidigt som det kanske krävs för att öppna andra dörrar. Det är otroligt roligt med startups när man får vara med i projekt från start och följa olika affärsmässigt viktiga steg. 

William: Större bolag har ofta stora, stabila patentportföljer och där en hel del av arbetet blir att bevaka dessa. Att jobba med startups innebär ofta att vara nära nyckelpersonerna bakom uppfinningarna.  

Vilka fallgropar och misstag kan en patentbyrå se till att startups undviker?
Ida: En trist fallgrop är att publicera eller berätta offentligt om sin uppfinning innan man lämnat in sin ansökan. En annan är att prata med en samarbetspartner i god tro utan avtal. Sen vill man inte heller hamna i en sits där man lämnar in en ansökan och missar att få med unika särdrag och aspekter, det är särskilt viktigt om det är en produkt som ligger nära eller liknar tidigare patenterade produkter.

William: I samband med att man diskuterar möjligheterna till att lämna in en patentansökan kommer ofta behov av avtal och överenskommelser upp. Ström & Gulliksson har ett nära samarbete med Advokatbyrån Gulliksson kring allt juridiskt.

Maria: Som litet bolag är lätt att endast fokusera på den produkt man har för tillfället och viljan att skydda just den. Vi ser bredare och försöker skapa ett skydd som täcker in varianter som en konkurrent skulle kunna tänkas vara intresserad av och vi försöker även täcka in delar av framtidens produkter. Glöm aldrig att patent ger en mängd möjligheter och en patentstrategi hör hemma i affärsplanen. I ett kunskapsintensivt företag är det uppfinningarna som är en stor del av tillgångarna och värdet – skydda det! 


Oavsett om du är entreprenör i en startup, erfaren företagare – eller investerare, missa inte Sofia Willquists fördjupning kring hur IP kan skapa värde i ditt bolag: Why intellectual property is a key asset and a valuation that truly matters