William Helin

EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Min specialitet är att snabbt inse vinsten med er tekniska lösning, och hur denna bäst skyddas genom IP. Jag har ett genuint teknikintresse och tror stenhårt på er rätt att förfoga över det ni skapat. Så genereras morgondagens teknik!

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Civilingenjör och mellaningenjör

TEKNIKOMRÅDEN

Maskinteknik, energiteknik
Styrning av elektriska mekaniska system

UTBILDNING

Civilingenjör i maskinteknik, Chalmers och TU Wien
Mellaningenjör i energiteknik, Umeå Universitet

SPRÅK

Engelska
Tyska
Svenska

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Business Unit IP Counsel på ABB
Patentombud på Zacco (tidigare Albihns)
Patentingenjör på Patentverket (PRV)

MEDLEMSKAP

Institute of Professional Representatives (EPI)
Svenska industrins IP Förening (SIPF)

Låt mig utveckla din affär!

Min barndomsdröm var att bli uppfinnare. Även om den drömmen ännu inte uppfyllts, har jag som patentombud förmånen att varje dag få bekanta mig med ny teknik. Och jag får arbeta nära uppfinningsrika människor!

Efter två decennier i patentbranschen har jag erfarenhet av IP ur flera perspektiv. Som patentingenjör i industrin bestod utmaningen i att matcha IP-strategin med FoU-strategin, och att hålla ett öga på konkurrenterna. Som granskare på patentverket var min uppgift att snabbt sätta mig in i varje patentansökans egenheter och att avgöra patenterbarheten. Denna bakgrund är till stor nytta i mitt yrke som patentombud vid rådgivning till klienter av olika storlek och mognad inom IP.

Hos Ström & Gulliksson känner jag mig trygg i att kunna möta klienternas samtliga behov inom IP, i synnerhet tack vara det nära samarbetet med advokaterna på Gulliksson och mina många skickliga ombudskollegor på Ström & Gulliksson.

Samarbete är avgörande för att lyckas inom IP. Mitt dagliga arbete innehåller en perfekt blandning av juridik, teknik och affärer. Jag uppskattar att bidra med min erfarenhet och kunskap i samarbetet med klienterna mot det gemensamma målet; klienternas framgångar!

Hos Ström & Gulliksson jobbar jag med enskilda uppfinnare samt såväl små som stora företag med generell rådgivning inom IP, intrångsanalyser (Freedom to Operate) och handläggning av patent.