Ström & Gulliksson hälsar Europapatentombudet Karin Engdahl välkommen!

10 september, 2021

För Karin Engdahl är Ström & Gulliksson inte en helt ny arbetsplats, även om teamet har vuxit och förändrats sedan 2017 då hon senast var anställd här.  
– Här finns det utrymme för egen utveckling och kontinuerligt lärande i tjänsten, vilket jag ser som extremt viktigt för min motivation. Här finns dessutom ett positivt effektivitetstänk i kulturen; till exempel är möten väl avvägda i mängd och tidsåtgång. Jag uppskattar även hur Ström & Gulliksson ger utrymme för att uppnå äkta ”work/life-balance” på individnivå.


Europapatentombud Karin Engdahl – med fokus på teknikområdena telekom, algoritmer, signalbehandling, mjukvara och elektronik – påbörjade sin anställning hos Ström & Gulliksson under sommaren.

Tillfrågad om trender inom yrket hittills under hennes arbetsliv svarar hon att hon definitivt har sett en ökad insikt hos företag om att patentskydd är viktigt, även hos företag som traditionellt inte har satsat på patent.

– Oavsett företagets storlek ser jag att kunskap om patentskyddets fördelar har spritt sig till branscher där det tidigare inte sågs som särdeles viktigt. Jag har på senare år även noterat ett ökat intresse för patentskydd av algoritmer och mjukvarulösningar inom branscher som tidigare inte har sökt sådant skydd, vilket är väldigt spännande. Det florerar dock fortfarande missuppfattningar om att sådan patentering är omöjlig på grund av lagrum som undantar datorprogram från patenterbarhet. Jag ser det som ett kollektivt uppdrag för mig och alla mina patentombudskollegor att öka förståelsen för att undantaget endast gäller datorprogrammet i sig självt och inte metoden som det implementerar, säger Karin Engdahl. 

Även när förståelse för värdet av patentskydd finns hos ett företag så varierar kunskapen om själva patenteringsprocessen. Här ser Karin Engdahl det som självklart att inleda varje klientsamarbete med att lyssna in vad klienten behöver.

– Det handlar dels om att ta in vad de själva uttrycker som sina behov, men även att ta hänsyn till deras tidigare erfarenhet av patent. Jag har kunder som behöver vägledning genom varje steg och andra som är mycket erfarna och därmed mer självgående. I min roll är det därför otroligt viktigt att vara lyhörd för att förstå behoven hos den aktuella uppdragsgivaren och anpassa mitt arbetssätt och min rådgivning därefter.

Långsiktiga relationer bygger på respekt, intresse och personkemi

– Det är både en utmaning och ett nöje att grundlägga och bygga långsiktiga relationer. Det handlar om ömsesidig respekt mellan mig och klienten, och om att få klientens förtroende för att min rådgivning är öppen och ärlig, säger Karin Engdahl som uppskattar att höra människors berättelser om deras bakgrund och om vad de sysslar med rent tekniskt.

Just att matcha klient med konsult för bästa resultat och samarbetsmöjligheter hänger både på kompetens och personkemi.

– Att vara en del av teamet på Ström & Gulliksson innebär att jag har en mängd kollegor att rådfråga; och att hänvisa klienter vidare till vid behov. Det är skönt att ha kollegor som representerar olika personligheter, och som har varierande bakgrund och skiftande kompetensbas. Här är det verkligen möjligt att hitta en bra konsultmatchning för varje klient! 

– Att Karin väljer att komma tillbaka till oss är vi otroligt glada för. Vi gläds åt att vi ses som en bra arbetsgivare värd att återvända till. Karin kommer tillbaka med nya erfarenheter och kommer med sin gedigna kompetens och erfarenhet att komplettera vårt team, säger Erik Bolmsjö, partner och teamledare på kontoret i Lund.