Gemensam transaktionsgrupp säkrar rätt kompetens vid företagsöverlåtelser och investeringar

25 mars, 2024

Företagsförvärv och investeringar i kunskapsintensiva bolag med patentskyddade uppfinningar och andra immateriella tillgångar kräver specialistkompetens. Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson har under lång tid arbetat dagligen med dessa frågor och har nu valt att fördjupa det tidigare samarbetet genom att skapa en gemensam transaktionsgrupp.

– Dagens marknad är föränderlig och de transaktioner som görs blir allt mer komplexa. För investeringar i eller köp/sälj av IP-tunga bolag blir det allt mer vanligt att det krävs spetskompetens inom transaktionsjuridik kompletterat med djup kunskap om immateriella rättigheter och erfarenhet av att bedöma styrkor och svagheter hos patenträttigheter, säger Victor Olsson Fekadu, Europapatentombud hos Ström & Gulliksson som tillsammans med Mikaela Gisslén och Håkan Hallström, jurist respektive partner hos Advokatbyrån Gulliksson, är med i den nybildade transaktionsgruppen. 

– En väl genomtänkt immaterialrättsstrategi i kombination med en välplanerad bolags- och ägarstrategi utgör ofta nyckelfaktorer för att finna investerare, liksom för valet att investera. Genom den gemensamma transaktionsgruppen stärks förutsättningarna för att bidra med största möjliga affärsnytta för våra klienter och därmed vår konkurrenskraft, tillägger Niklas Hellsten, advokat på Gullikssons stockholmskontor.    

– Generellt är bolagets immateriella rättigheter en viktig del att ta särskild hänsyn till vid företagsöverlåtelser och investeringar, fyller Mikaela Gisslén i. 

Hon understryker dessutom vikten av att redan från början ha en väl avvägd strategi och att man som grundare gör noggranna förberedelser inför en exit.

– Det är avgörande för att säkerställa en framgångsrik och lönsam övergång. En genomtänkt exitstrategi med rätt åtgärder och i rätt tid hjälper till att öka värdet på bolaget. Ett mål med vår transaktionsgrupp är därför bland annat att i förväg stärka våra klienters positioner i förhandlingar med potentiella köpare och investerare.

I många bolag ligger en stor del av värdet i deras befintliga patent och de kommande affärsmöjligheter som dessa innebär. Att identifiera guldkorn och förbättringspotential kräver därför specialistkompetens inom patent, vilket vi på Ström & Gulliksson kan erbjuda oavsett teknikområde, säger Victor Olsson Fekadu.  

Victor Olsson Fekadu tillägger att – en väl genomtänkt patentstrategi resulterar i patentskydd som ger ett ökat affärsvärde. Vid företagsöverlåtelser och investeringar är det viktigt att granska bolagets patentportfölj och att utvärdera svagheter och styrkor för att ge köparen eller säljaren en uppfattning kring bolagets affärsmässiga värde. 

Redan idag arbetar Gulliksson både på bredden och på djupet med hela processen vad gäller företagsöverlåtelser och investeringar. Med stor erfarenhet av due diligence-processer, avtalsförhandlingar och finansieringsfrågor företräder Gulliksson både köpare och säljare, grundare och investerare.

– Gulliksson har bred erfarenhet av olika typer av transaktioner inom många olika branscher och sektorer. Företagsförvärv, samgåenden och omstruktureringar ställer alla olika krav och inte minst när det handlar om bolag med betydande immaterialrättsliga värden. Här ser vi en stor fördel att vi snabbt och smidigt kan komplettera vår kunskap med Ström & Gullikssons expertis, säger Mikaela Gisslén. 

Tillsammans ser byråerna fram emot att ta sig an komplexa företagsöverlåtelser men även typiska Venture Capital-uppdrag.

– Vi kan möta de höga krav på projektledning, taktisk förhandling, dokumentation och specialistkompetens som krävs och det är därför också ett naturligt steg att jobba tätare med Ström & Gullikssons patentombud, framhåller Håkan Hallström som framåt inte bara kommer leda Advokatbyrån Gullikssons transaktionsgrupp utan även den gemensamma transaktionsgruppen. 

Victor Olsson Fekadu som kommer leda arbetet från Ström och Gullikssons sida ser också framtiden med tillförsikt.

– Helt styrt av vad de enskilda transaktionerna kräver sätter vi ihop rätt team. Genom att arbeta tvärfunktionellt mellan bolagen kan vi säkerställa en kvalitativ leverans. Gullikssons affärsjurister har olika specialiteter och erfarenhet från olika sektorer och branscher, precis som vi patentombud har spetskompetens inom olika teknikområden, säger Victor Olsson Fekadu.  

Transaktionsgruppen hos Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson består av: 

Mikaela Gisslén, Associate, Advokatbyrån Gulliksson

Håkan Hallström, Partner, Advokatbyrån Gulliksson, ansvarig för och leder den gemensamma transaktionsgruppen

Alice Frost, Associate, Advokatbyrån Gulliksson

Emma Johansen, Associate, Advokatbyrån Gulliksson

Niklas Hellsten, Senior Associate, Advokatbyrån Gulliksson

Victor Olsson Fekadu, Europapatentombud och Auktoriserat svenskt patentombud, Ström & Gulliksson

Sofia Willquist, Europapatentombud, Auktoriserat svenskt patentombud och European Patent Litigator, Ström & Gulliksson

Nastasia Andersson, Patentkonsult, Ström & Gulliksson


Gullikssons och Ström & Gullikssons transaktionsgrupp erbjuder rådgivning och expertis kring följande:

  • Företagsförvärv
  • Investeringar
  • Förhandlingar
  • Due diligence 
  • Granskning av befintliga patent
  • Värdering av pågående patentansökningar 
  • Investeringsavtal, aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal 
  • Avtal vid joint venture

Advokatbyrån Gulliksson utvecklades som en del i Advokatbyrån Ström & Gulliksson – som var den enda kombinerade advokat- och patentbyrån i Sverige. Affärsidén var redan från starten 1975 att integrera affärsjuridik och immaterialrätt för att på så sätt erbjuda en komplett och utpräglad affärsmässig tjänst för skydd, utveckling och kommersialisering av klienternas viktigaste tillgångar. Advokatverksamheten lyftes över till ett separat bolag 2001 – Advokatbyrån Gulliksson – och Ström & Gulliksson blev en renodlad patentbyrå. Det unika samarbetet mellan bolagen har fortgått sedan dess, förstärkt av kontorsnärheten på samtliga orter där vi är verksamma. Vår historik och speciella bakgrund utgör grunden till vilka vi är idag – en ledande byrå inom det immaterialrättsliga området med ett komplett utbud av tjänster inom såväl immaterialrätt som affärsjuridik.