Nastasia Andersson

Patentkonsult

HUVUDTITEL

Patentkonsult

TEKNIKOMRÅDEN

Nanoteknik
Medicinsk teknik
Materialteknik
Mekanik

UTBILDNINGAR

Civilingenjör i teknisk nanovetenskap, Lunds tekniska högskola (LTH)

SPRÅK

Engelska
Franska
Arabiska
Svenska

Tidigare anställningar

Sol Voltaics AB

Tillsammans för vi utvecklingen framåt

Som patentkonsult är det viktigt att vara noggrann och målmedveten i sitt arbete. Det gäller i alla led, från utformning av en patentansökan till utredning av eventuella patentintrång. Min förmåga att uppmärksamma detaljer gör att jag ställer höga krav på kvalitet och garanterar en slutprodukt som du som klient kan känna dig trygg med.

Jag har en tvärvetenskaplig teknisk bakgrund inom nanovetenskap och har således skolats till att kunna sätta mig in i flera olika tekniska fält. Jag arbetar främst inom följande områden:

  • Mekanik
  • Tillverkningsprocesser
  • Järnvägsteknik
  • Induktionsvärmning
  • Nanoteknik
  • Medicinsk teknik
  • Immunteknologi
  • Material
  • Halvledarfysik
  • Höghastighetselektronik

Det är en stor förmån att få arbeta med innovationer. Den ständiga utvecklingen inom både teknik och juridik gör att det alltid finns något nytt att lära, samtidigt som man emellanåt måste förhålla sig till oförutsedda händelser som sker i omvärlden. Jag känner därför stor ödmjukhet inför min roll i sammanhanget, men också stor tacksamhet över att få förvalta en ursprunglig idé som i slutändan gynnar både den enskilde innovatören och samhället i stort.