”Man måste vilja slåss för kundens patenträttigheter”

13 september, 2021

Ida Moen Larsson är en av tre nyexaminerade Europapatentombud hos Ström & Gulliksson. Efter en tid av hårda studier kan hon vara stolt över sig själv och se fram emot nya utmaningar.

Att höra kunder berätta om nya och viktiga uppfinningar är en spännande del av yrket, enligt Ida. Hon gillar även att utmanas och behöva klura på formuleringar, till exempel i en patentansökan eller argumentation efter en anmärkning. 

– Ofta kan man förstå hur granskaren har tänkt, samtidigt som man känner att vi har argument som stödjer vår sak. Då gäller det att formulera det på ett sätt så att granskaren förstår.

Hon föreställer sig att det måste vara en kick att även muntligt få argumentera för sin sak. 

Efter auktoriseringen är det sådant hon själv kommer kunna få möjlighet att göra, även om hon inser att det kanske inte är det första som händer som nyblivet Europapatentombud.

– Jag tror det kan vara både spännande och lite skrämmande. Då behöver man verkligen vara förberedd.

Träffade Ström & Gulliksson på en mässa

Som masterstudent på LTH funderade Ida över vad hon skulle vilja arbeta med. Inför en arbetsmarknadsmässa på universitetet fastnade hon för beskrivningen av patentkonsultyrket i katalogen över medverkande. På mässan fick hon ett intressant samtal med Victor Olsson Fekadu som slutade med att han bad henne söka jobb på Ström & Gulliksson. Ida berättar att hon hade roligt redan på första intervjun. 

– Det var så annorlunda jämfört med andra intervjuer jag hade varit på. Beskrivningen av yrket, att man ska kunna förstå teknik, ställa relevanta frågor och vara språkligt begåvad, kändes helt rätt för mig.

Det tilltalade Ida att, även om det var en traineetjänst, de redan från början fick sätta igång och arbeta parallellt med att de utbildades. Hon var mer än redo att kavla upp ärmarna och ta ansvar. 

– Vi tilldelades varsin handledare och det var mycket learning by doing. I takt med att vi lärde oss ökade uppgifternas svårighetsgrad, men fortfarande under handledning. 

Väl på plats visade sig yrket vara mer varierat än hon hade föreställt sig. Under sina fyra år hos Ström & Gulliksson har hon fått möjlighet att jobba både med olika branscher och med flera kunder parallellt. 

Förståelse för och från kunden

Som patentkonsult är det viktigt att ha ett intresse för teknik och uppfinningar, språk och juridik. Man måste ha en vilja slåss för kundens patenträttigheter, menar Ida. I mångt och mycket tror hon att det handlar om att vara tydlig och självsäker i sin argumentation mot myndigheter, samtidigt som mötet med kunden kräver en dos social kompetens. 

– Ström & Gulliksson arbetar med ett brett spektrum av branscher och företag i olika storlekar. Som konsulter behöver vi vara lyhörda för olika kunders behov. Det gäller att ta reda vilka förutsättningar de har och anpassa vårt arbete därefter.

Hennes envishet och förmåga att sakligt bena ut frågor har varit tillgångar i hennes arbete. Att skriftligt kunna berätta en historia och hålla en röd tråd är också en fördel i professionen. I det språkliga ligger även att kunna göra sig förstådd gentemot de egna kunderna.

– Vi utför ju en tjänst som kunderna inte kan göra själva. Det är viktigt att kunna översatta det så att kunden förstår innebörden av olika saker, att kunna beskriva var vi är i processen och ge strategiska råd om bästa vägen framåt.