Cline Scientific – patenterad grunduppfinning banar väg för fortsatt framgång    

14 november, 2022

En grunduppfinning med brett användingsområde där den tekniska plattformen kan ha stor betydelse bland annat för diagnosticering av cancer. Göteborgsbaserade företaget Cline Scientific har från start satsat på en stark patentstrategi. Deras nanoteknologi, som förenklat förklarat kan användas som en plattform för att kunna styra och påverka mänskliga cellers funktioner i laboratorium, är idag patenterad.
– Som kund är de oerhört spännande att jobba med, då deras patenterade nanoteknologi erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter, säger Magnus Berglund som – utöver att driva själva grundpatentet i mål – även varit involverad i två tillämpningar hittills och som följer arbete som sker hos bolaget med spänning.

– Som patentkonsult är det tillfredsställande att ta del och dra nytta av Clines kompetens som gör det lättare att på ett adekvat sätt kunna beskriva uppfinningen ansökan, men också att kunna presentera bra tekniska argument när granskaren missuppfattat tekniken, säger Magnus Berglund och berättar att han i rollen som patentkonsult även tillfrågades att bidra när det var dags för Cline att genomgå en så kallad Due Dilligence. 

– Ett bolags uppskattade värde hänger ofta tätt samman med hur patentportföljen ser ut eller förväntas att se ut. Förutom att titta på befintliga patent och få värdet i dessa verifierat vid en extern utvärdering, kan jag även i min roll som Clines patentombud ge min syn och mina förväntningar på pågående ansökningsprocesser och kommande ansökningar. 

Cline Scientifics unika, patenterade teknologi används för att utveckla  cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science-projekt till och genom klinisk fas. Grunden i utvecklingen fokuserar på avancerad cancerteknologi och stamcellsterapier – och det är inom just dessa områden som utvecklingsprojekten för närvarande genomförs, berättar Patrik Sundh, CEO och Hanne Evenbratt, Vice President, Research & Development.

– Vi samarbetar med både läkemedelsföretag och forskningsinstitutioner. Med vår teknologi ska det bli möjligt både att använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar. Teknologin gör det  även möjligt  att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig, det vill säga metastasera, för diagnostiska ändamål, säger Hanne Evenbratt, men i ett längre perspektiv även att utvärdera läkemedels effekt som hämmar denna förmåga.

Att satsa på patent och utarbeta en stark patentstrategi har alltid varit en självklarhet menar Patrik Sundh som tidigt insett värdet för fortsatt finansiering. 

– Skälen är egentligen två – det ena är att uppfinningar ofta ligger nära varandra och det är inte helt osannolikt att något annat bolag skulle kunna komma lite för nära. Den andra är att vi som R&D-bolag inom Life Science på sikt vill kunna licensiera och sälja vidare, så värdet ligger verkligen också i vår unika grunduppfinning och den behöver skyddas genom hela utvecklingsprocessen och kommersialiseringen, säger Patrik.

– Vi befinner oss i en pre-klinisk fas, vår grundteknologi är skyddad och nu har vi i princip två större projekt vi jobbar med med inlämnade ansökningar för produktpatent.

Långsiktig satsning kräver styrka och uthållighet 

Det som till en början kändes som en lite väl omfattande patentstrategi har visat sig varit väldigt användbar och en strategi som bolaget följt och rönt framgång genom.

– Inom Life Science vänjer man sig vid att saker tar tid. Det finns en mängd lagar, förordningar och godkännande att följa och rätta sig efter. Ibland har investerare svårt att förstå det så det gäller att förklara och visa framstegen längst vägen, säger Patrik. 

För Hanne är det ett strukturerat tillvägagångssätt och just att se de olika stegen, små som stora, som hela tiden tas i rätt riktning.

– Hos oss pågår hela tiden forskning som driver det vi utvecklar, men även företaget i stort, stadigt framåt. Steg för steg jobbar vi mot en tydlig plan. Det ger också en trygghet att vi i grunden skyddat vår plattformsteknologi. Det är avgörande. Vi lägger ner både kompetens, ett starkt engagemang och hjärta i detta för vi vet vad slutmålet kan innebära. Det är i det jag hämtar kraft i de perioder som är tidskrävande, säger Hanne som idag är utvecklingschef hos Cline Scientific. 

Tätt och tryggt samarbete med teamet från Ström & Gulliksson

Att Cline Scientific har stort förtroende för Ström & Gulliksson står klart. Med åren har samarbetet fördjupats och teamen hos såväl patentbyrån som Cline Scientific lärt känna varandra väl. Hos Cline Scientific är det framförallt Hanne, men också hennes kollega Victoria Bicknell, som har kontakten gällande det tekniska på detaljnivå och Patrik kring de mer övergripande och strategiska frågorna.

– I ett litet bolag som vårt involveras alla och egentligen jobbar vi tätt och gemensamt med allt, säger Patrik och berättar att han uppskattar att just det arbetssättet återspeglas hos Ström & Gulliksson och teamet de samarbetar med:

– Det är ett starkt team runt Magnus som är inblandade, och det bidrar till vår utveckling. Vi har otroligt stort förtroende för Magnus och samarbetet omfattar även Ida Moen Larsson och Madeleine Skulis som vi har kontakt med i olika frågor.

– Vårt samarbete känns verkligen tryggt och stabilt. Vi kan lita på att de löser allt och håller koll på det vi måste följa upp. Jag uppskattar särskilt att Madeleine håller stenkoll på alla viktiga, administrativa detaljer. Som paralegal har hon verkligen koll på allt och ger snabb och säker service, vilket gör att jag sparar tid. Vi kan dessutom alltid diskutera det tekniska med Magnus och Ida på ett öppet sätt, säger Hanne.

Patrik har tre medskick till företag i uppstartsfas som står inför beslutet att välja patentbyrå: Välj rätt konsult, välj väg från början och – satsa på att göra en plan. 

– I slutändan börjar allt med personkemi och är du osäker, ta referenser och fråga. Det är viktigt med ett intresserat, kunnigt team som förutom argumentation även har koll på alla detaljer. Be patentbyrån om att göra en realistiskt plan, berätta om hur lång tid olika moment förväntas ta och ge en uppskattning om vad det kan komma att kosta i slutändan så ni kan väga in det och ta höjd när ni letar investerare och finansiering för er fortsatta utveckling.  

Teamet från Ström & Gulliksson 
Magnus Berglund
Ida Moen Larsson
Madeleine Skulis

Teamet från Cline Scientific 
Patrik Sundh, President, CEO, Board Member and Co-Founder
Hanne Evenbratt, PhD, Vice President, Research & Development
Håkan Bengtsson, Chief Financial Officer
Reza Mobini, Assoc Prof, Manager Product Development – Diagnostics
Victoria Bicknell, Project Manager 

Mer om Cline Scientific 
Se gärna videon om Cline Scientifics patenterade teknologi!