Björn Andersson, Christian Arkelius och Rikard Roos har återigen fått utmärkelsen IAM Global Leaders

24 november, 2022

Björn Andersson, Christian Arkelius och Rikard Roos har fått utmärkelsen IAM Global Leaders 2023. Här berättar de om vad de ser kännetecknar klientrelationerna, vikten av förtroende, lyhördhet och proaktivitet och hur kraven på rollen som patentkonsult har förändrats över tid.

– Att vara rådgivare inom ett så komplext område som IP bygger mycket på förtroende, att vara lyhörd men samtidigt proaktiv och tydlig i rådgivningen, säger Björn Andersson, Europapatentombud, och förklarar att det handlar om att ta ledarskap i den givna situationen.

– Klienten ska genom Ström & Gulliksson kunna fatta välgrundade beslut, även i svåra frågor. För mig är klientens framgång den yttersta bekräftelsen, men att ännu en gång bli utnämnd till en IAM Global Leader är givetvis också ett fint kvitto på ledarskap.

Precis som förra året har endast 13 utmärkelser tilldelats svenska advokater och patentombud. Det är med stolthet som Björn, Rikard och Christian, som tre av totalt åtta patentombud, utsetts till Global Leaders. 

En utmärkelse som Christian Arkelius, Europapatentombud, tror till stor del grundar sig på goda kundrelationer – något han ser som kännetecknande för Ström & Gulliksson i stort. 

Jag vill påstå att affärer mer och mer handlar om personliga klientrelationer. Goda kundrelationer blir personliga relationer! För oss på S&G är affärer personliga och det kompromissar vi inte med. Jag anser också att det är just detta som gjort att vi har attraherat några av Sveriges och världens mest välrenommerade företag och varumärken att jobba med just oss, säger Christian och berättar om vikten att ta sig tid och bygga upp tillit och förtroende.

– Precis som i personliga relationer är det kärnan i affärsförhållanden. När vi litar på varandra blir utbytet så mycket större och mer värdefullt. Det kan handla om att matcha rätt patentkonsult med rätt klient – på fler plan än rent kompetensmässigt. När vi känner ett genuint intresse ger det ett mervärde. Då kommer viljan att göra det där lilla extra för att klienten ska bli framgångsrik, säger Christian som med åren utvecklat många nära relationer genom sin roll.

– Jag jobbar med människor jag önskar det allra bästa och som jag gör allt i min makt för att de ska lyckas. 

Att rollen som patentkonsult ofta leder till långa relationer, där man delar såväl påfrestande utmaningar som efterlängtad framgång, håller Rikard Roos, Europapatentombud och Managing Partner, med om. Han har också gjort iakttagelsen att kraven på patentkonsulter har förändrats med åren.

– Patenträttigheter får en allt mer betydande roll i industrin och kunskapsnivån hos våra klienter ökar därmed kontinuerligt med tiden. Kravet på oss som ombud är och ska därför vara högt. Industrin förstår att vi ser om och skyddar kärnverksamheten. I den miljön är det såklart extra roligt att branschen tycker att Ström & Gulliksson sticker ut och anser att vi är särdeles bra på att ta till vara på våra klienters intressen.