Vårt unika samarbete ger ökad klientnytta och en fördel vid tvister

15 september, 2017

Ett starkt team och två samspelta byråer ger en mängd fördelar när patenttvister bedrivs. Samarbete mellan Advokatbyrån Gulliksson och patentbyrån Ström & Gulliksson är en vinst i sig för de företag som väljer att anlita båda.

– Att vi tillsammans kan företräda klienter i nationella och internationella processer innebär smidighet och en alldeles unik styrka då vi har ett upparbetat arbetssätt med naturlig kunskapsöverföring, konstaterar Magnus Dahlman, advokat, och Rikard Roos, europapatentombud, som ofta teamar upp i tekniskt komplexa tvister.

Tillsammans har de framgångsrikt bedrivit tvister i flertalet fall och Rikard Roos ser ett värde i att tidigt i samarbete med nya kunder kunna föreslå en jurist som passar verksamhetens inriktning, innan eventuella tvister uppstår.

– Ström & Gullikssons erfarenhet av att föra invändningsprocesser vid svenska och europeiska patentverk är värdefullt, inte minst när det kommer till processer om ogiltigförklaring av patent vid svenska domstolar, säger Rikard Roos.

I svenska domstolar, där patentingenjörer bistå i processföring och i förhör med experter , spelar den verbala förmågan och sättet att förklara svåra och komplexa på ett begripligt sätt en viktig roll.

– Att argumentera för eller emot kräver att jag har en patentingenjör vid min sida som kan träda in vid tekniska diskussioner. Jag har sett patentkonsulter som inte riktigt förstår hus  svenska processföring går till eller vikten av att samarbeta med jurister. Den risken finns inte när jag jobbar med Ström & Gulliksson, berättar Magnus Dahlman.

– Vi vet hur vi jobbar och jag vet exakt vem jag ska kontakta när och kring vad. Det gynnar både vårt workflow och i slutändan resultatet i våra tvister, säger Rikard Roos.

Korta skott och kunskapsöverföring

Den stora gemensamma kundbasen har sitt ursprung i byråernas historia. Advokatbyrån utvecklades som en del i Advokatbyrån Ström & Gulliksson – som var den enda kombinerade advokat- och patentbyrån i Sverige. Den bärande affärsidéen var från starten 1975 att integrera affärsjuridik och immaterialrätt och på så sätt erbjuda en komplett och utpräglad affärsmässig tjänst.

– Först 2001 lyftes själva advokatverksamheten över till ett separat bolag och Ström & Gulliksson blev en renodlad patentbyrå, berättar Rikard Roos som är en av nuvarande delägare och managing partner.

För Magnus Dahlman, som anslöt till Gullikssons Life Science-team tidigare i år var just samarbetet byråerna emellan en viktig del:

– Hos Ström & Gulliksson vet jag att jag får tillgång till det patentombud som har rätt teknisk bakgrund och som har god vana av att biträda i tvister. Patentprocesser är speciella och ett nära och bra samarbete med ett patentombud är avgörande för att nå framgång.

Här finns en betydande fördel i vårt unika samarbete; nämligen möjligheten att tidigt i arbetet kunna stämma av löpande, snabbt och informellt.

– Som advokat behöver jag inte lägga värdefull tid på att arbeta igenom en hel inlaga för att sen koppla på en patentkonsult och inse att vi sprungit i fel riktning – det gör vårt arbete strömlinjeformat, vilket innebär kortare ledtider och ökad klientnytta till ett lägre pris. Vi har korta skott emellan oss, säger Magnus Dahlman och får medhåll av Rikard Roos:

– Att inte jobba så är som att orientera och bara kolla kartan en gång i timmen. Vi delar lessons learned löpande och jobbar helt integrerat under upprättande av processhandlingar. Huvudförhandlingar kan vara tidsmässigt pressade och det gäller att kunna ställa om och få fram relevant teknisk information. Det parallella utbytet av kunskap gynnar våra kunder och klienter.

Samarbetet mellan Ström & Gulliksson och Gulliksson följer Advokatsamfundets regler.