S&G mötte studenter vid Lunds Tekniska Högskola

18 november, 2021

Som tidigare kommunicerats drar Ström & Gullikssons nästa traineeprogram igång 2022 och ansökningsperioden är öppen. I förra veckan fick flera av byråns medarbetare möjligheten att möta potentiella sökande när teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola arrangerade ARKAD, södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa. 

Under både ett välbesökt lunchseminarie och tidigt frukostmingel fick studenter vid Lunds Tekniska Högskola möjlighet att få kunskap i såväl vad patent och immaterialrätt innebär, vad yrket patentkonsult kräver och vad som kännetecknar den företagskultur och de möjligheter som Ström & Gulliksson erbjuder. Byråns traineeprogram stod i fokus. 

– Vårt traineeprogram innebär att vi utbildar civilingenjörer inom den juridik som krävs för att bli en av våra förstklassiga patentkonsulter. Trots att vi har vuxit en hel del på senare tid är vi fortfarande lagom stor patentbyrå där du som anställd kan få gehör för det du säger och vill förbättra. Det finns större byråer men vi är tillräckligt små och organisationen tillräckligt platt för att kännas familjär, berättade Filip Skarp under det lunchseminarie han höll i tillsammans med Emil Tostrup.

Emil, som själv gick 2019 års upplaga av traineeprogrammet, tog tillfället i akt att berätta om sin, förhållandevis korta, resa från LTH till traineeprogrammet hos S&G. 

– Även om jag personligen satt och knackade kod under en stor del av min utbildning fick jag via mitt examensarbete en unik inblick i några av frågeställningarna man kan ställas inför som patentkonsult. Därför blev jag intresserad av att söka. Det som lockade mig mest var att ha direktkontakt med uppfinnare som fokuserar på lösningar på problem. Det är spännande att från mitt håll ta reda på hur patenteringsmöjligheterna ser ut, göra intrångsbedömningar och även bidra med ett tänk och en strategi som omfattar de affärsmässiga möjligheterna.

När Filip Skarp gav en kortare föreläsning kring patentprocessens olika steg samt fallgropar lät han även studenterna förstå att intresset för dem har fler än ett skäl:

– Dels är ni tänkbara, framtida medarbetare men vi vill dessutom att ni ska känna till oss om ni själva är med och uppfinner något. Ni är helt enkelt både potentiella kunder och rekryteringar!

För Emil Tostrup har yrket visat sig vara långt mer mångfacetterat än han först trodde.

– Det är spännande att jobba med sånt som allmänheten inte vet om ännu och det handlar om så mycket mer än bara ny teknik, vilket är intressant i sig. Vi tar oss an uppdrag från flera olika håll. Att jobba både med det rent språkliga, det juridiska och själva affärsmöjligheten är otroligt stimulerande och varierande, säger Emil och berättar att han verkligen lärt sig att värdesätta vikten av att vårda relationen med klienterna.

Under lunchseminariet berörde en av frågorna från studenterna just detta: hur mycket av det jag vill försöka få patent på behöver jag visa och berätta för er, och när?

– Har du kommit så långt så du har en prototyp kommer jag antagligen tycka att du kommit lite för långt. Vi vill vara med från start och har full konfidentialitet, blev svaret från Filip och Emil utvecklade:

– Det jobb vi gör för våra kunder berör något som är väldigt viktigt, och ofta avgörande, för dem. Förutom själva utarbetandet av patentansökan så kommer man som patentkonsult nära företaget och uppfinningen. Det kräver verkligen att man tillsammans bygger upp ett ömsesidigt förtroende och genom intervjuer, samtal och research tar vi oss an uppdragen. Vårt jobb är att utan reservation ställa de frågor som vi behöver utifrån vår kompetens och kunskap kring vad som är möjligt att patentera och vilka olika vägar det finns att gå, förklarar Emil. 

Mer om Ström & Gullikssons traineeprogram www.sg.se/trainee