Pensionsdags för Ström & Gullikssons mångårige medarbetare Leif Jörgensson 

20 mars, 2024

Nu går Ström & Gullikssons Senior Partner Leif Jörgensson i pension. På frågan vad han, efter många år på byrån, tycker kännetecknar Ström & Gulliksson idag är svaret från Leif tydligt: 
– Jag kommer osökt att tänka på engagemang! Det genomsyrar allt vi gör och allt vi är. Det är något som jag verkligen tror att man känner, både som medarbetare, samarbetspartner och kund. Engagemang är också något som vi värderar högt i våra rekryteringsprocesser, oavsett roll. Alla behöver inte vara stöpta i samma form, utan vi värderar olika specialiteter och intressen högt. Genom vårt engagemang – att vi bryr oss om våra kunder och varandra på riktigt – bildar vi en stark, sammansatt grupp där vår styrka är att vi hjälper varandra och våra kunder. 
 

Det är en glad, tagen och lätt rörd Leif Jörgensson som packar ihop sitt arbetsrum på kontoret i Malmö. Under sin sista vecka har han varvat kontorsstädning med storslaget firande och varma avtackningar. Han har dessutom hunnit med att själv bjuda på tackfika och sett till att special-beställda tårtor, som särskilt hyllar byråns paralegals, budats ut till alla S&G-kontor. 

Med ett drygt 40-årigt perspektiv inom innovation och patent har Leif upplevt en ganska osannolik teknisk utveckling, för såväl klienter som patentbranschen i sig. Det är med ödmjukhet Leif blickar tillbaka på hur rollen som patentkonsult har förändrats genom åren, då han samtidigt med nyfikenhet konstaterar att kanske ännu större förändringar kan ligga framför oss. Är artificiell intelligens (AI) ett hot eller en möjlighet, eller både och? För Leif är svaret självklart.  

– Är vi med i racet kommer vi hitta nya vägar framåt. Den rådgivning som vi erbjuder och utvecklar i vår kontext, immateriella rättigheter, kommer fortsatt att vara ytterst värdefull. Jag tror att de flesta inom vår bransch kan enas om att man aldrig blir fullärd. En skicklig patentkonsult kan över tid inte luta sig tillbaka på befintlig kunskap och kompetens, utan man måste hela tiden vara vetgirig och öppen för nyheter. Idag finns det till exempel en förväntan att våra patentkonsulter behärskar och kan tillämpa AI på ett adekvat sätt i sitt arbete. Även om vi många gånger jobbar med bolag i teknikens framkant, som själva har kommit långt inom AI, är det upp till oss att verkligen ta lead på AI inom vår kontext. Jag är övertygad om att AI kommer att påverka även vår bransch. 

Leif ger ett exempel:

– Traditionellt har kunder kommit till oss och presenterat vad de har utvecklat. Utifrån detta har vi föreslagit lämpliga sätt att skydda kundens tekniska landvinningar, t ex genom utarbetande och inlämning av en första patentansökan. Jag tror att AI kan göra denna process mycket mer integrerad mellan oss och våra uppdragsgivare, och att vi som patent-rådgivare på allvar kommer tidigare in i kundens utvecklings- och innovationsprocesser. Våra skickliga patentkonsulter har mycket att tillföra vad gäller att tidigt – och under 100% sekretess – identifiera relevanta problemställningar och smarta lösningar som genom kraftfullt patentskydd ger kunden stora konkurrensfördelar. Att AI kan komma att spela en spännande roll i processer av detta slag är ingen vild gissning.

Madeleine Skulis, paralegal, har jobbat 35 år tillsammans med Leif, varav 15 år på Ström & Gulliksson. Björn Andersson, senior partner och Europapatentombud, har arbetat med Leif i stort sett varje dag sedan 2001. Som två av flera nära medarbetare till Leif Jörgensson berättar de om vad som kännetecknat samarbetet och kvaliteter som de hoppas lever kvar på Ström & Gulliksson.

Björn: Vi har arbetat tätt ihop i såväl kundärenden som företagsangelägenheter och varit varandras bollplank och inspiration. Jag har lärt mig väldigt mycket av Leif på många plan under alla våra år tillsammans. Under de allra flesta av dessa år har vi suttit tillsammans i ledningsgrupper och styrelser, och faktiskt även haft våra kontorsrum vägg i vägg. Och, ej att förglömma, vi har platserna bredvid varandra på MFF:s matcher.

Madeleine: Leif är alltid steget före! Att vara proaktiv känns som ett för litet ord när man tänker på Leifs arbetssätt. Han har alltid snabbt skapat en tät kontakt med kunden och varit mycket engagerad i alla deras IP-rättigheter. Dessutom har han vårdat och utvecklat vårt internationella ombudsnätverk, och därmed förvärvat mycket god kunskap om våra samarbetspartners olika kompetenser. Han kan helt enkelt det mesta om de flesta! Leif är strategisk och noggrann samt har ett stort engagemang, i såväl stora som små frågor i det dagliga arbetet. Jag har sett Leif som en riktigt bra mentor som gör så att man känner sig 100% delaktig i kundarbetet och att man även är viktig.

Vad från Leifs arbetssätt och personlighet hoppas ni kommer att leva kvar på Ström & Gulliksson

Björn: Mycket! Inte minst hans oförtröttliga intresse för professionen och omtanken om kundernas bästa. Det strategiska perspektivet, att titta upp från vad som ligger på bordet för stunden och blicka fram emot vad som kommer att behövas av oss som patentbyrå och i våra yrkesroller även på längre sikt. Hans affärsmässighet och det djupa engagemanget med internationella affärskontakter. Leif har dessutom humor och förmåga att ha ett skratt på lut även i ansträngda situationer. 

Madeleine: Hans helhetstänk och kundfokus! Han har sett till att vi arbetar tillsammans mot samma mål i team där alla bitar är viktiga för att det ska bli så bra som möjligt för en nöjd och glad kund.