Patentskydd skapar trygghet och öppnar dörrar för Re-board

8 januari, 2024

Re-board ser hur deras samarbete med Ström & Gulliksson inte enbart resulterar i ökad säkerhet för dem själva, utan även för deras samarbetspartners och kunder. Det i sin tur öppnar dörrar och leder till nya affärsmöjligheter.

Re-board® är ett miljövänligt, allsidigt och väldigt bärkraftigt pappmaterial som passar för tredimensionella konstruktioner. Det kan användas till allt från fönsterdekor till utställningsmontrar. Materialet har många unika fördelar och därför var patent- och varumärkesskydd något man var noga med att skaffa redan från starten för snart tjugo år sedan. 

 – Skyddet var viktigt eftersom uppfinningen baserar sig på en ganska enkel idé som annars skulle vara lätt att kopiera. Idag är det kanske ännu mer angeläget på grund av den ökade konkurrensen, berättar Ali Khalili som är VD på Re-board sedan 2020.

Internationell räckvidd och gott renommé skapar trygghet

Räckvidden på den internationella marknaden har varit viktigt för företaget som numera säljer sin produkt i nästan 40-talet länder. Att kunna spänna ut vingarna med patentskydd i flera länder har alltså varit avgörande för framgången. 

Ali vittnar om att Ström & Gullikssons namn och goda renommé har varit till stor hjälp för dem när det kommit till patent- och varumärkesdiskussioner:

– Vi har inte varit i någon tvist, men det händer att vi hamnar i diskussioner. Då räcker det ofta att vi nämner att vi jobbar med Ström & Gulliksson så tystnar diskussionen. De är välkända, man vet vad de går för och det finns en tyngd bakom namnet. Det känns väldigt tryggt.

Skydd som bygger trovärdighet och öppnar dörrar

Re-boards patentskydd bygger trovärdighet i diskussioner med de designers och konstruktörer som de samarbetar med. Flera av företagen är ganska små och deras konstruktioner behöver i sin tur vara skyddade. I och med att Re-board själva har en skyddad produkt så inger det en större säkerhet.

– Våra samarbetspartners vågar öppna sina dörrar och dela med sig tack vare vårt patent. Vårt patent är kanske mer greppbart än deras, men bara att vi har förståelsen hjälper dialogen och ökar tryggheten.

Även när Re-board kliver in på en ny marknad kan de använda sig av sitt patentskydd som ett försäljningsargument. Både varumärket och patentet visar att de har en produkt som ingen annan kan producera.

– Det unika med skivans konstruktion är patenterad och det är det som skapar egenskaper för kunderna som ingen annan kan åstadkomma.

Uppskattat samarbete som fortsätter

Ali berättar att Re-board nu ser fram emot att lansera en ny, brandklassad skiva. Patentprocessen har pågått i snart tre år. I Sverige och Europa är man redan klar för lansering, men i USA är processen fortfarande pågående.

Ali uppskattar samarbetet med Ström & Gulliksson och den hjälp som de får, inte minst den personliga kontakten med Maria Weineisen som är mycket värdefull.

– Hon är extremt kompetent, inte bara inom den legala biten. Det finns även en stor teknisk förståelse, vilket har underlättat oerhört mycket i vårt arbete. Hela teamet är väldigt duktiga på att förklara sådant som lätt blir grekiska för oss. När vi får långa texter att ta i beaktande, hjälper de oss att synliggöra de viktiga bitarna och de olika vägvalen vi behöver ta. Det gör processen enkel för oss. 

Även Maria uppskattar samarbetet:

– Jag tycker det är intressant att arbeta med Re-board och få följa deras utveckling. De har en unik, miljövänlig produkt och det är spännande att få bidra till att de får ett bra patentskydd. Ali har en förståelse för patentprocessen och för betydelsen av ett bra patentskydd. Då blir våra diskussioner givande och leder till att vi kan styra patentskyddet så att det inte bara skyddar Re-boards nuvarande produkter utan ofta även framtida produkter som är under utveckling – ett patent kan ju ge ett skydd i 20 år från inlämningsdagen.

Bild:
Artist: Jad Basile
Project name: Acoustic Ceiling
Year: 2019
Location: Dubai

Läs mer om Re-board