Kundcase Klara Byggsystem: “Patent ger en styrka i dialogen med kunder, leverantörer och investerare”

27 augusti, 2021

Det har gått snabbt från första idé, till utveckling, uppstart av bolag, patentansökan och produktion. För Klara Byggsystem var det ingen tvekan att tidigt inleda ett samarbete med Ström & Gulliksson. Resultatet? Patentansökan för deras innovativa lösning för byggbranschen: en prefabricerad, cementfri platta på mark.

Att sänka totalkostnaden och effektivisera byggandet. Att höja precisionen i beprövade och säkra metoder – och dessutom att sänka klimatpåverkan för en ökad hållbarhet. Det är med dessa starka kundlöften och en patentsökt lösning som Klara Byggsystem vill revolutionera branschen. 

I en bransch där graden av industrialisering har ökat markant med specialiserade underleverantörer hoppas Klara Byggsystem få möjlighet att tidigt komma in i planeringsstadiet genom samtal med byggentreprenörer och projektutvecklare. 

–  Det är helt klart en fördel att tänka in vår grund tidigt i processen av ett byggprojekt. Då kan alla våra innovativa fördelar utnyttjas såsom håltagningar, fräsningar och spår som alla bidrar till en optimal samordning för installationer för element och vvs till exempel. På så sätt kan många arbetsmoment och arbetstimmar flytta från själva byggmiljön till en skyddad, kontrollerad miljö, berättar Erik Goverde, VD på Båstadföretaget Klara Byggsystem.  

I korthet innebär den teknik som Klara Byggsystem patentsökt en unik lösning för precisionsgrund som innehåller ett flertal skikt. Skikten består huvudsakligen av korslimmat trä och smarta lösningar för fuktsäkring, radonsäkring och isolering. Skikten bearbetas och monteras i en industrialiserad process och gör det även möjligt med att med hög precision förbereda för övriga montage som el, vatten och värme.

Från idé till utveckling och – affärsmässigt starkt patent

Idén till precisionsgrunden kom i ett fastighetsutvecklingsprojekt varpå de började att leta efter en leverantör för just detta men hittade ingen på marknaden som mötte behovet. Idén utvecklades och beslutet att bolagisera togs snabbt. Erik Goverde berättar att själva patentprocessen var till en början okänd men att de inom bolaget var eniga: det är värt att lägga både tid och resurser på att skydda sin uppfinning och produkt.

– Både Albin Persson och Ida Moen Larsson har gett oss mycket god hjälp längs med vägen. Att de kom in tidigt i processen var en stor fördel som frigjorde tid så att vi själva kunde fokusera på rätt saker, säger Erik Goverde och berättar att de innan kontakten med Ström & Gulliksson hade en liten farhåga att det bara skulle bli en komplicerad, juridisk process.

– Men det stod snabbt klart att både Albin och Ida har en hög teknisk kunskap och de har en god förmåga att bilda sig en bra uppfattning om och beskriva den tekniska problemformuleringen. Vi har fått värdefull feedback. Vårt bolag består idag av de fyra grundarna som har bakgrund inom fastighetsutveckling, teknisk konsultverksamhet och projektledning så vet vi vikten av att komplettera varandra. Jag tycker själva att patentprocessen i sig är väldigt spännande. Vi har en pågående dialog om utvidgning och kring de olika claims vi kan göra. Precis som arbetet med utveckling och nya idéer inom vårt företag är det en löpande process. 

Fortsatt samarbete – fler möjligheter

– Vi ser i alla dialoger, både med kunder, finansiärer och leverantörer, att de ser det som en styrka att vi har en patentportfölj. Det ger oss som nystartat bolag en tyngd och kredibilitet. Det tar tid och kostar resurser och att satsa på patent visar på vår långsiktighet och ambition, säger Erik Goverde och berättar att samarbetet med Ström & Gulliksson fortsätter.

– Vi kommer på saker hela tiden och överväger löpande att skicka iväg idéer på fler lösningar till Ida och Albin. De ger bra feedback och vi har ett samarbete där vi kan bolla upp idéer och fråga: vad tror ni, finns det en poäng att ringa in följdlösningen? 

– Att som patentkonsult få jobba med ett företag som Klara Byggsystem är väldigt spännande, säger Ida Moen Larsson och får medhåll av Albin Persson:

– De har under hela samarbetet visat på entreprenörskap och innovativ förmåga och vi ser fram emot att följa deras resa. 

Se gärna filmerna om Klara Byggsystem på YouTube – Klara Byggsystem Modulgrund och Klara Byggsystem Grundsystem.