”Det roligaste är att få hjälpa någon som brinner för sin upptäckt”

8 september, 2021

Erik Broströmer är en av Ström & Gullikssons tre nyexaminerade Europapatentombud. Interaktionen med andra människor och att ständigt lära sig nytt är några av de stora fördelarna han ser i sitt arbete som patentkonsult.

Det har varit en lång väg och många timmars studier för Erik, men vid årets European Qualifying Examination (EQE) klarade han äntligen den sista tentan. Han är förstås väldigt glad och lättad. Några stora förändringar i hans dagliga arbetsuppgifter tror han inte att det kommer innebära, även om det egna ansvaret nu kommer att öka. 

– Den största skillnaden är att jag nu kan arbeta mer självständigt och på egen hand kan företräda våra kunder inför det Europeiska patentverket i såväl skrift som vid muntliga förhandlingar. Men vi är som gott som alltid ett helt team som arbetar för en kund och det är mer min egen roll och ansvar i teamet som nu delvis förändras. Samarbete och feedback är en del av vårt arbetssätt och den delen slutar man aldrig med. Alla är lika viktiga för resultatet.

Från forskare till patentkonsult

Erik var långt ifrån grön när han började hos Ström & Gulliksson. Efter studier i Lund doktorerade han vid Pekings Universitet och blev kvar i Kina under ett antal år. Där var utvecklingstakten väldigt hög. När han och hans kollegor behövde något till sina laboratorier som de inte hittade på marknaden, fick de helt enkelt utveckla det själva. Andra forskare med samma behov började så småningom efterfråga deras innovationer, vilket ledde det till produktutveckling. Ganska snart började det dyka upp kopior, varav flera inte höll måttet. Erik och hans kollegor blev tvungna att se över skyddet för sina uppfinningar. Det var så han första gången kom i direkt kontakt med patenteringsprocessen.

Flera år senare, efter en period som Postdoctoral Fellow vid Harvard University, kom Erik tillbaka till Sverige. Han övervägde om han skulle fortsätta som akademisk forskare eller om han skulle byta bana. Efter ett samtal med en vän som jobbade på Ström & Gulliksson fick han på allvar upp ögonen för yrket patentombud. 

– Att arbeta som forskare är fantastiskt givande, men vägen till en upptäckt är ofta lång. Vid Harvard spenderade jag större delen av två år i mörkrum för att lista ut hur proteiner som binder till DNA kan påverka varandra genom att ändra DNA:s struktur. Det handlar om väldigt många steg. Jag insåg att genom att jobba med patent kunde jag hjälpa andra forskare och samtidigt få möjlighet att regelbundet komma in vid de tillfällen man precis gjort en spännande upptäckt. 

Samarbete centralt på Ström & Gulliksson

Han blev glad att upptäcka hur centralt samarbetet är hos Ström & Gulliksson och hur alla delar med sig av sin erfarenhet och kompetens. Han beskriver hur alla gör det lilla extra och att det alltid finns ett lösningsorienterat fokus. 

En stor fördel är även det nära samarbetet med Advokatfirman Gulliksson

– Att kunna ta med deras synsätt när vi pratar med våra kunder är väldigt värdefullt. I USA och Kina är kopplingen mellan patent- och advokatbyråer ganska vanlig, men i Sverige utmärker vi oss i det avseendet.

Vetenskap och kommunikation

Som patentombud måste man tycka att teknik är roligt och känna en glädje i arbetet med utvecklingsinnovation. Erik har själv haft stor nytta av sin vetenskapliga bakgrund, men även sin egen erfarenhet av att arbeta som uppfinnare, i sin roll som patentkonsult. Han menar dock att om uppfinnandet är ens främsta intresse så är det kanske bättre att bli just uppfinnare. Om man däremot även gillar de juridiska aspekterna och dessutom är duktig på språk och kommunikation så har man hamnat rätt. Han beskriver det lite som ett hantverk. Det sker förändringar hela tiden och man får aldrig sluta lära sig.

Ibland måste ett koncept skyddas redan kort efter en vetenskaplig upptäckt, långt innan några produkter är färdigutvecklade. Är man riktigt nära ursprungsidén kanske resurserna är knappa och affärsidén långt ifrån färdigutvecklad. Behöver dessutom uppfinnarna och entreprenörerna fokusera på sin huvuduppgift kan det krävas tydlig kommunikation för att patentfamiljen ska kunna bli en affärsmässig fördel och inte riskera att bli en ekonomisk belastning.  

– Grunden är en bra dialog med uppfinnarna så att man verkligen lyckas fånga viktiga aspekter och möjliga applikationer av uppfinningen i ansökan. Det är även viktigt att kommunicera möjliga strategier, viktiga tidsfrister och kommande kostnader, så att affärssidan hinner utvecklas innan kostnaderna för patentfamiljen blir höga. I en sådan process har man som patentkonsult möjlighet att arbeta mycket proaktivt, vilket är mycket givande!

På frågan om vad som är bäst med yrket svarar Erik att det förstås är väldigt spännande att få lära sig om nya saker, men interaktionen med andra människor är ändå det han tycker är absolut roligast. 

– Det bästa är att få hjälpa någon som brinner för sin uppfinning, att ta reda på vad kunden behöver, vilka förutsättningar de har, betrakta det ur olika synvinklar och hitta ett skydd som passar just dem.