“Vårt samarbete med Advokatbyrån Gulliksson garanterar ett starkt team av advokater och patentkonsulter”

8 augusti, 2017

Licensavtal, utvärdering av patentportfölj och patentprocesser. Oavsett företagsstorlek finns det en mängd tillfällen då juridisk rådgivning är avgörande för att säkra affärsmässig framgång. Det mångåriga samarbetet mellan Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson är en garanti för snabb och kompetent rådgivning. 

Genom det täta samarbete med Advokatbyrån Gulliksson och tillgång till specialister på immaterialrätt får våra klienter en unik möjlighet. Vid patenttvister är det en fördel att redan från början ha valt en patentbyrå där det finns ett nätverk med kvalificerade advokater. Advokaterna hos Gulliksson är tongivande specialister på immaterialrätt.

– Tillsammans kan vi  företräda klienter i nationella och internationella patentprocesser med stor framgång då vi har direkt tillgång till jurister med specialistkompetens. Vi har uppdrag för både snabbväxande start-ups och etablerade multinationella företag som behöver ett starkt team av både patentombud och advokater, säger Erik Bolmsjö, partner och Europapatentombud.

Gulliksson erbjuder kvalificerad rådgivning och service inom affärsjuridik och angränsande rättsområden med särskild inriktning på immaterialrätt och kompetens inom en rad branscher. För advokatbyrån är den främsta anledningen till samarbetet att själva kunna ge ett riktigt vässat erbjudande.

– Vi sitter granne och delar vissa lokaler med patentbyrån vilket är unikt och underlättar ett naturligt och enkelt kunskapsutbyte. Vi kompletterar varandras erbjudande på ett sätt som både gynnar våra gemensamma klienter och genererar kompetensöverföring mellan bolagen, säger Hans-Anders Odh, partner hos Gulliksson och bland annat specialiserad inom immaterialrätt.

Det är viktigt för våra kunder att vi tillsammans kan erbjuda alla leden i den immaterialrättsliga tjänstekedjan, från IPR-strategi, ansökan om skydd, upprätthållande av rättigheter, kommersialisering till att vid behov erbjuda stöd vid tvistelösning. Detta utgör kärnan i samarbetet. Patentintrång förekommer inom alla branscher och andelen intrång kring life science och patent för digitala tjänster ökar stadigt. Även om byråerna är två olika företag blir upplevelsen vid processer att få tillgång till ett sammansvetsat team.

– Det händer att byråerna tillsammans processar både vid patentmyndigheters invändningsavdelningar och i nationella domstolar, säger Hans-Anders Odh och berättar om fler exempel på tätt samarbete:

– Vi kan till exempel ha en kund som vill utveckla en ny produkt vilket kan kräva en “freedom to operate”-undersökning för att bedöma om det finns någon risk att produkten gör intrång i någon annans patent eller IP-rättighet. För oss är det naturligt att vända oss till Ström & Gullikssons patentkonsulter för att bilda ett komplett team för ett sådant projekt.

Mer om Advokatbyrån Gulliksson
Gulliksson erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom immaterialrätt och affärsjuridik, kombinerat med specialistkompetenser inom en rad branscher bistår i alla stadier från strategisk analys och skydd till kommersialisering och tvist. Samarbetet mellan Ström & Gulliksson och Gulliksson följer Advokatsamfundets regler.