Vad händer efter Brexit?

14 februari, 2020

Sedan midnatt europeisk tid den 31 januari 2020 är Storbritannien inte längre medlemmar i EU, och har nu gått in i en övergångsperiod som fortgår fram till och med den 31 december 2020. Här nedan förklarar Edmund Lobb vad detta innebär för europeisk och brittisk immaterialrätt.

Vad innebär övergångsperioden?
Storbritannien har nu lämnat EU enligt det utträdesavtal som har ingåtts av båda parter. Detta är inte slutet på utträdesprocessen och nu följer en övergångsperiod som är tänkt att underlätta passagen över till nya regler. Under den här perioden kommer Storbritannien att förhandla om de exakta villkoren för den framtida relationen med EU, och behandlas under tiden som EU-medlemmar. Allting fortsätter alltså mer eller mindre som vanligt fram till årets slut.

Vad händer med patenten?
Enligt tidigare diskussioner kommer ingenting att förändras för brittiskt patentskydd via det aktuella europeiska patentsystemet, varken under eller efter övergångsperioden. Inhemskt patentskydd i Storbritannien kan även fortsättningsvis erhållas via det europeiska patentverket (EPO) och Storbritannien förblir medlemmar i European Patent Convention (EPC). Det innebär att inga befintliga brittiska patent, patentansökningar och framtida ansökningar som gjorts via EPO påverkas. Ström & Gulliksson kan ge dig råd angående patentansökningar i Storbritannien, antingen via EPO eller det brittiska patentverket, både under och efter övergångsperioden.
Storbritannien behåller relevanta EU-lagar för tilläggsskydd i sin egen lagstiftning, och därför fortsätter regelverket att fungera på samma sätt som tidigare.

Något som däremot är ytterst osäkert är om Storbritannien kan delta i EUs enhetliga patentsystem som fortfarande är i förslagsfasen. Till följd av Brexit och andra faktorer har det enhetliga patentsystemet blivit försenat, och Storbritannien vill fortfarande ingå i avtalet trots att man inte längre är EU-medlemmar – och än har man inte hittat en lösning. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta någon av patentombuden hos Ström & Gulliksson.

Varumärken och mönster
Under övergångsperioden kommer registrerade EU-varumärken och EU-mönster även fortsättningsvis omfatta Storbritannien. I slutet av övergångsperioden kommer däremot befintliga rättigheter automatiskt att omvandlas till brittiska nationella rättigheter. Ingen officiell avgift utgår. Även patentansökningar kan klonas om ansökan skickas in inom nio månader efter övergångsperiodens slut (mot en extra officiell avgift).
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta våra varumärkes- och mönsterexperter på vårt systerföretag Advokatbyrån Gulliksson.

Vill du veta mer? 
Kontakta din Ström & Gulliksson-kontakt eller vårt Europapatentombud  Edmund Lobb.

Denna artikel är skriven av Edmund Lobb, Europapatentombud. Ed har erfarenhet av att hantera utarbetande och handläggning av patentansökningar för ett stort antal klienter – från uppstartsföretag till multinationella bolag. Hans specialistområde är mjukvarurelaterade uppfinningar och rymdfartsteknik. Eds erfarenhet från Europa och Storbritannien gör att han kan guida sina klienter genom patenteringsprocessen på ett sätt som passar deras erfarenhet och kommersiella bakgrund, och han kan ge strategiska råd ur ett internationellt perspektiv.