Sverige på andra plats när FN utser världens mest innovativa länder

24 september, 2021

Vetenskapliga publikationer, infrastruktur, idéskapande, export av högteknologi och inte minst patent- och varumärkesansökningar. Det är några av de faktorer som vägts in när Sverige återigen nått topplacering bland världens mest innovativa länder. 

När FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat är det 80 indikationer som avgör, varav patent- och varumärkesansökningar är en. Att svenska företag har ett gott anseende och trovärdighet vad det gäller innovation och uppfinningar står klart och är något Filip Skarp, patentkonsult hos Ström & Gulliksson håller med om.

– Dessutom är min erfarenhet att svenska företag anses mycket pålitliga och att man är rak och tydlig i sina leverabler men även i sin kommunikation. 

Själv tycker Filip Skarp att den mest fascinerande delen av att arbeta som patentkonsult är just att få följa och vara delaktig innovationsprocessen.

– Jag skulle råda alla som jobbar med uppfinningar och utveckling att ta kontakt med en patentbyrå direkt i uppstarten av ett projekt eller ett företag. Att redan från början ha en plan, eller åtminstone en tanke, på immateriella tillgångar kommer att löna sig i det långa loppet. Ström & Gulliksson erbjuder gärna ett första kostnadsfritt möte där vi tillsammans, under full sekretess, kan diskutera och resonera kring idéen men även kring vikten av att ha en strategi från start.

– Vi lägger stor vikt vid att fullt ut förstå våra kunders affärsmodeller och unika behov. Själv är jag övertygad om att det är just detta som utgör grunden för ett långvarigt och lönsamt samarbete. 

Rätt arbetsmiljö och pragmatisk syn gynnar svensk innovationstakt

Filip Skarp tror att en stor del av den starka innovationskraften som finns i Sverige och inom svenska företag tar sin början redan i skolan. 

– De flesta som utbildat sig inom det svenska skolsystemet, framförallt svenska ingenjörer har ofta fått med sig en väldigt praktisk och pragmatisk syn på teknik och problemlösning. Detta gör att vi i Sverige inte är lika låsta i teoretiska modeller eller tidigare lösningar utan att vi vågar tänka utanför den berömda boxen, säger Filip och lyfter ytterligare en gynnsam aspekt – arbetsmiljön på våra företag.

– Det öppna klimatet många arbetsplatser är en annan starkt bidragande faktor. Här vågar anställda ifrågasätta och utmana normer vilket i sig driver förbättringar och utveckling av produkter och innovationer.

Lösningar för att minska miljöbelastningen och mer konkreta, realiserbara innovationer inom artificiell intelligens är ett par av de trender som Filip ser.

– Just nu ser vi väldigt mycket nya, smarta uppfinningar där grundidéen springer ur målsättningen att bidra till minskad miljöbelastning och energikonsumtion. Och från att ha varit mer önskemålsbetonade har uppfinningarna inom högaktuella områden som artificiell intelligens och maskininlärning blivit mer konkreta.

Sveriges regering fortsätter prioritera innovationsfrågor

Rankingen som har publicerats årligen sedan 2007 har resulterat i en andra plats för Sverige de senaste tre åren vilket visar på en stark ställning. Den svenska regeringen menar också att en fortsatt prioritering av innovationsfrågor är viktigt, inte minst på grund av behovet av en grön omställning och digitaliseringens påverkan på företag, arbetsuppgifter och i människors vardag.

Näringsminister Ibrahim Baylan citeras i pressmeddelandet från Regeringskansliet

– Sverige är på nytt ett av världens mest innovativa länder. En viktig del är vår unika förmåga att samverka mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och det offentliga för att kraftsamla och hitta lösningar på våra samhällsutmaningar. Vår innovationskraft ger oss möjligheter att möta den gröna och digitala omställningen, att skapa nya produkter och tjänster som kan påverka lokalt och globalt och för att skapa fler jobb i Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Världens 10 mest innovativa länder 2021 enligt Global Innovation Index:

1.   Schweiz
2.   Sverige  
3.   USA
4.   Storbritannien
5.   Sydkorea
6.   Nederländerna
7.   Finland
8.   Singapore
9.   Danmark
10. Tyskland

Källa: Regeringskansliet