Ström & Gulliksson bidrar till 35-årsfirandet av Ideon Science Park i Lund

1 juni, 2018

På Ideon i Lund har över 1 000 företag startat sin resa. Under åren har Ideon Science Park utvecklats till en av landets mest innovativa platser och idag finns där runt 400 företag och omkring 9 000 personer arbetar i parken.

– Ideon som plats är verkligen en stark arena för tillväxt och innovationer. Många av våra skånska kunder har startat här och en del finns fortfarande kvar. Ström & Gulliksson har stor erfarenhet av att möta entreprenörer och företag i tidiga skeden. Vi känner till både farorna och möjligheterna under resans gång och har inte minst erfarenhet av att utforma övergripande policies för hur företaget ska arbeta med innovationsprocesser, säger Kristin Nilsson, Europapatentombud.

Kristin Nilsson kommer tillsammans med Hans-Anders Odh från Advokatbyrån Gulliksson att medverka vid ett frukostseminarie den 12 juni kring öppen innovation där även Arne Hansson, CEO Ideon Open medverkar.

– Då jag själv började som patentingenjör på ett uppstartsföretag i konsumentelektronik-branschen har jag god inblick i det spännande arbetet som sker när nya idéer uppstår, men också svårigheterna med att ta dem vidare till färdiga uppfinningar som kan användas i slutprodukten. Patentarbetet parallellt med med öppen innovation och i samarbete med andra intressenter är en intressant utmaning, säger Kristin Nilsson.

Såväl Advokatbyrån Gulliksson som Ström & Gulliksson har kontor i Ideons höghus Ideon Gateway med milsvid utsikt. Byråerna flyttade in 2013 som några av de första hyresgästerna. Den 28 september medverkar båda byråerna på Ideons stora jubileumsfest genom att bjuda in till förmingel på takterrassen på våning 18 i samband med den stora jubileumsfesten.

Inbjudan och anmälan till frukostseminariet den 12 juni.