Ström & Gulliksson återigen uppmärksammat för sin värdeskapande IP-strategirådgivning i IAM Strategy 300 – The World’s Leading IP Strategists

27 augusti, 2018

Återigen har Ström & Gulliksson uppmärksammats för sitt arbete inom strategisk IP-rådgivning, en viktig hörnsten för att utforma lönsamma och långsiktiga affärsstrategier.
– För oss är det en självklarhet att alltid finnas vid våra kunders sida under idéens och patentets hela livscykel och vår strategiska rådgivning baseras på ett outtröttligt engagemang, erfarenhet och ett aldrig sinande intresse för utvecklingen inom våra kunders verksamheter i Sverige, Europa och globalt, säger Christian Arkelius, Partner och Europapatentombud som förra veckan fick utmärkelsen Top IP Strategist i IAM Strategy 300 – The World’s Leading IP Strategists för andra året i rad.

En global marknad, open innovation och den accelererande innovationstakten inom många branscher innebär både möjligheter och hot för företag med unika idéer.

– Allt fler företag inser värdet av att proaktivt jobba med de strategiska och kommersiella aspekterna av IP. Inom vissa konkurrensutsatta branscher är det helt avgörande för att behålla sin position, säger Christian Arkelius och förklarar att strategisk IP-rådgivning bland annat handlar om att förstå den legala verktygslådan och sedan också ha förmågan att förstå hur man bäst tillämpar de olika verktygen för varje enskild klients behov.

Med ett team bestående av affärsmässiga patentombud kan Ström & Gullikssons patentombudhantera IP-ärenden från alla möjliga vinklar. När Ström & Gulliksson arbetar med sina klienter tar byråns patentombud en aktiv roll och tänker långsiktigt för att i alla lägen bidra till ännu bättre affärer för klienterna. Att förstå de kommersiella förutsättningarna och utmaningarna för våra klienter och vad som kännetecknar en bra affär för dem är lika viktigt som att förstå förstå deras teknikutveckling och den legala verktygslådan.

– Affärsstyrd IP-hantering är kärnan i vad jag och mina kollegor på Ström & Gulliksson jobbar med dagligen. Vår erfarenhet innebär att vi känner både farorna och möjligheterna under resans gång och vi kan därför hjälpa företag att exempelvis utforma övergripande strategier för innovationsprocesser, säger Christian Arkelius.

Ström & Gulliksson har år för år förstärkt sin position inte bara inom ’patent prosecution’ och ’patent contentious’, utan också som en patentbyrå med en djup kompetens inom IP-strategiarbete. IAM Strategy 300 sammanställs årligen baserat på omfattande undersökningar för att identifiera branschledande individer på patentbyråer respektive företag som utmärker sig med exceptionell kunskap inom utveckling och genomförande av strategier som maximerar värdet av immateriella rättigheter. Urvalsprocessen omfattar att de omnämnda individerna utnämnas av minst tre branschkollegor utanför den egna byrån varpå ett IAM-team baserat över hela världen utvärderar nomineringarna. Mer information om IAM Strategy 300 finns här.