Spago Nanomedical AB: ”Vi värdesätter att ha tillgång till en patentkonsult med gedigen forskarbakgrund”

28 maj, 2018

Med en långsiktig affärsmodell som bygger på utlicensiering och strategiska partnerskap är patenten avgörande för Spago Nanomedical AB. Samarbetet med Ström & Gulliksson bygger på förtroende och att de hos Europapatentombudet Maria Weineisen har hittat exakt rätt kompetens och erfarenhet. 

Med fokus på utveckling av nanomaterial för tumördiagnostik och behandling av cancer har Spago Nanomedical AB en unik nisch.

– Vår strategi är att nyttja vår expertis inom kemi och nanomedicinsk utveckling. Målet har hela tiden varit att ta projekten till kliniska prövningar och därefter utlicensiera, berättar Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical AB sedan tre år tillbaka.

Tillsammans med bolagets forskningschef Oskar Axelsson är han involverad i patentstrategin och bolaget har ett nära samarbete med Ström & Gulliksson och Maria Weineisen.

– Vi värdesätter att ha tillgång till en patentkonsult med gedigen forskarbakgrund; för oss räcker det inte med en civilingenjör, säger utvecklingschef Oskar Axelsson, som menar att det förutom den faktiska kompetensen även är Maria Weineisens unika erfarenhet som varit avgörande.

– Marias bakgrund passar otroligt väl in i vår komplexa värld av både kemi, fysik och biologi.

– Det är ofta i gränslandet mellan olika kunskapsområden spännande idéer uppkommer och där olika discipliner möts uppstår ofta nya, spännande uppfinningar, säger Maria Weineisen och tillägger:

– Det är en utmaning när en patentansökan ska skrivas, eftersom det kräver att man har förståelse för de olika disciplinerna.

För Maria Weineisen är en full förståelse både för den enskilda uppfinningen och för affären en självklarhet vid alla uppdrag.

– Det handlar både om att se styrkor och svagheter och att våga ifrågasätta för att kunna ge bästa möjliga service och råd.

Maria Weineisen har tidigare erfarenhet av nyhetsundersökningar, patenterbarhetsbedömningar, analys av patentportföljer, utarbetande av patentstrategier och patentansökningar inom en rad områden, däribland bioteknik och medicinsk kemi.

– Varje patentprocess är unik och förutom patentjuridisk kunskap krävs även specifik teknisk kunskap.

Spago Nanomedicals långsiktiga affärsmodell bygger på utlicensiering eller strategiskt partnerskap med industriella aktörer som kan föra utvecklingen till registrering och kommersialisering. Bolagets utvecklingsprojekt SpagoPix och Tumorad® bygger på unika egenutvecklade nanomaterial.

– Jag tycker detta är ett otroligt intressant ämne i sig och det arbete Spago gör med fokus på tumördiagnostik och behandling av cancer är spännande, säger Maria Weineisen.

Både Mats Hansen och Oskar Axelsson menar att samarbetet mellan ett bolag och en patentbyrå måste bygga på total ärlighet.

– Vi vill aldrig skönmåla det vi gör eller försöka få vår forskning och våra resultat att framstå som något annat än vad de är. Vi förhåller oss till en noga beskrivning av verkligheten, säger Oskar Axelsson och berättar lite om arbetsgången för de patent bolaget har idag:

– Oftast sammanställer vi grundtexten själva varpå Maria sätter sig in i den, strukturerar och utvecklar den. Vi uppskattar verkligen hennes språkliga begåvning och den metodik hon använder. Vid en ny ansökan är det väldigt intensivt och då gäller det att samarbetet flyter på.

Maria Weineisen håller med och poängterar att det är viktigt med en öppen och ärlig dialog för att arbetet ska utmynna i en bra patentansökan:

– Oskar vet att jag kommer fråga, ifrågasätta och kritiskt granska uppfinningen och texten i detta skede – allt för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.

Avgränsning är avgörande för affärsmässigt starka patent

Oskar Axelsson har själv erfarenhet av processer för ett femtiotal patent genom sin karriär och ser en tydlig trend:
– Tidigare var det vanligare att man sökte mer brett och konceptuellt. Idag går det inte längre. För att få ett affärsvärde genom patent måste man i hög utsträckning både begränsa och koncentrera ansökan. Även kraven på att de går att omvandla och utveckla till produkter med ett affärsmässigt värde är högre.

I dagsläget har Spago Nanomedical två projekt där kontrastmedlet för tumörer, SpagoPix, ligger längst fram med två patent i nuläget och uppföljningsprojektet med radioterapi, Tumorad®, som har ett patent.

– Den tidiga utvecklingsfasen kräver uthållighet, säger Oskar Axelsson och menar samtidigt att nanomedicin är ett givande och tacksamt forskningsområde:

– Det finns ett tydligt kliniskt behov och en stor marknad. På sätt och vis är nanomedicin lite obekvämt för renodlade läkemedelskemister och analytiska kemister, och därmed även för läkemedelsbolag. Själv trivs jag i en forskningsmiljö där vi hittar lösningar som inte hamnar inom samma ram som de traditionella.

Spago Nanomedical har starka ägare i ryggen, av vilka många har varit med från start.

– Den bransch vi verkar i är speciell och på många sätt osäker hela vägen. Vår affärsidé är inte att själva ta det på egen hand hela vägen till marknaden utan att sälja och förverkliga, säger Mats Hansen och utvecklar:

– Vi rör oss mellan diagnostik och terapi och den typ forskning vi bedriver kring kontrastmedel finns det nog bara ytterligare fyra företag till i världen som bedriver . På terapisidan är det ett getingbo med ett otal nya cancerterapier, men vi har likväl vår egen unika nisch och ser också stora möjligheter i att kombinera Tumorad® med bland annat olika immunterapier.

Mer om nanomaterial

Material i nanostorlek har funnits i naturen sedan urminnes tider i form av saltkristaller vid havet och i rök från skogsbränder. Sedan 900-talet har guld och silver i nanostorlek använts i färgat glas och keramik. I dag används nanomaterial inom de flesta tekniska områden inklusive läkemedel, medicinsk diagnostik, kosmetik och hygienprodukter. Begreppet nanomedicin används som beteckning på användningen av nanomaterial för diagnostik eller som läkemedel.Vanligen syftar ordet nanomaterial på ett material som har en storlek på ca 1-100 nanometer, där en nanometer är en miljondels millimeter, dvs. en miljarddels meter. Nanomaterial kan antingen vara helt nya kemiska strukturer eller redan välkända kemiska strukturer fast i mindre storlek.