Patentstrategi – en viktig del av Sveriges innovationskraft

26 juni, 2019

Sverige har utsetts till EUs mest framstående land när det kommer till innovation och behåller denna topplacering  hos flera oberoende institut. Är det banbrytande forskning och geniala uppfinningar som är svaret? Eller kombinationen av vår traditionella tillverkningsindustri, nyskapande start-ups och modiga entreprenörer?

En sak är klar, svenska industriföretags förmåga att ställa om och förstå värdet av att inte bara utveckla hårdvara utan även mjukvara är en viktig bidragande faktor för fortsatt framgång.

– Trenden att patentera system och mjukvara är stark. Det är en naturlig och inte minst nödvändig utveckling i takt med att bland annat verkstadsföretag ställer om och digitaliserar. Nu krävs nya sätt att skapa affärsmässigt värde, säger Leif Jörgensson, senior partner och Europapatentombud hos Ström & Gulliksson.

Tydligt samband mellan innovation och regional konkurrenskraft
Den regionala resultattavla för innovation som häromåret presenterades av Europeiska kommissionen fastslår att de affärsmässigt mest framgångsrika regionerna vanligtvis finns i erkänt innovativa länder. Dessutom slår rapporten fast att det finns ett tydligt samband mellan innovation och regional konkurrenskraft.

– Att Sverige, självklart Stockholm men inte minst Skåne, ligger högt upp gällande innovationer handlar såklart både om att det satsas mycket på forskning i dessa regioner och att det generellt finns en stor förståelse för värdet av att patentskydda sina landvinningar. För att locka investerare är en väl utvecklad patentportfölj ofta helt avgörande, säger Leif Jörgensson.

EU:s innovationsmätning tar hänsyn till förändringar i politiska prioriteringar, ekonomisk teori och tillgång till nya uppgifter för justering av mätningarna. Flertalet av de erkända institut som mäter och rangordnar innovationskraften väger in flera faktorer.

– Det finns naturligtvis många olika sätt att mäta ett lands eller en regions innovationskraft. Antalet patent sett till befolkningsmängd och statistik på investeringar i forskning och utveckling säger mycket men inte allt. Samtidigt är det svårt att mäta och sätta siffror på det mervärde en regions innovationssatsningar kan ge, säger Leif Jörgensson.

Business Region Skåne menar att det är entreprenörsandan och den höga utbildningsnivån – kombinerat med ett unikt läge nära en marknad med 20 miljoner invånare – som gör Skåne till ett givet val för investerare.

– Visst, inom Öresundsregionen finns idag forskning i världsklass och öppna, branschöverskridande nätverk för innovation. Men vi har även historiskt sett haft en tung industri som behövt ställa om från traditionell tillverkning till andra affärsmodeller för att bibehålla sin konkurrenskraft, kommenterar Leif Jörgensson, som genom åren sett hur allt fler av Ström & Gullikssons kunder insett just detta.

Att identifiera och skydda ett företags mjukvarutillgångar kräver hög kompetens
En av utmaningarna är att få traditionella industriföretag med fokus på tillverkning att se det långsiktiga värdet, och att investeringar och utveckling även omfattar system och mjukvara, inte bara fysiska produkter.

Björn Andersson är senior partner och Europapatentombud hos Ström & Gulliksson med specialinriktning på mjukvarurelaterade patent. Han blir ofta inkopplad när det gäller att belysa och utvärdera industri­företagens verksamhet när det gäller innovationer där mjukvara är inblandad.

– Att ha koll på och kommersialisera ett företags mjukvarutillgångar kan vara väl så intressant som att se till enbart fysiska produkter. Det är inte ovanligt att vi vid våra analyser kommer fram till att ett nytt innovativt koncept kan patentskyddas inte bara på produktnivå utan även avseende den mjukvara som är knuten till produkten.

Björn Andersson beskriver möjligheterna för mjukvara på följande vis. Enligt nuvarande praxis i Europa kan uppfinningar som bygger på mjukvara patentsökas om de på något vis bidrar med att lösa ett tekniskt problem, eller annars har teknisk karaktär. Möjligheterna är likartade även i USA och Asien.

– Det krävs en patentbyrå med hög kompetens för att identifiera och klä ett uppfinningskoncept i tekniska och juridiska termer. När det behövs involverar vi flera olika konsulter i ett och samma projekt, säger Leif Jörgensson, som själv har stor vana av att jobba med industriföretag under just övergångsfaser

– När vi som patentbyrå kommer in i bilden handlar det i grund och botten om att hjälpa till att se och definiera den tekniska innovationshöjden. Målet är alltid att skapa en väl genomarbetad patentportfölj som ger högsta möjliga affärsmässiga värde.

Kontakta oss!
Ström & Gulliksson skräddarsyr team efter kundernas behov, och kompetens och tillgången till experter inom olika områden är hög. Här finns patentkonsulter med erfarenhet och kompetens inom allt från mekanik och elektroteknik till optik, datateknik, nanomedicin och medicinsk teknik. Våra konsulter och kontaktuppgifter hittar du här!