”Patenterad teknologi attraherar partners och skapar värde”

27 mars, 2019

Högkvalitativa forskningstjänster och kompetens att skapa kommersialiseringsbara produkter. En av Christian Hultebergs drivkrafter är att genom forskning och utveckling möjliggöra en omställning av kemiindustrin från fossila till förnyelsebara råvaror. Parallellt med denna innovationskraft finns ett starkt affärsmässigt driv – och insikten om värdeskapande patent.
– Patent är avgörande i mina bolag. För varje patent vi söker och får ökar förståelsen hos våra partners att vi säljer högkvalitativa forskningstjänster och har kompetens att ta fram kommersialiseringsbara produkter.

Serieentreprenör, innovatör, kemiteknikforskare, uppfinnare, föreläsare, teknologi doktor, docent, universitetslektor, forskare och kursansvarig. Att sätta en kort och koncis titel på Christian Hulteberg är inte så enkelt; själv tycker han att det är onödigt.

– Kortversionen är att jag har förenat mitt starka engagemang och intresse för miljö, affärer och forskning och startat ett antal företag kring uppfinningar, såväl själv som tillsammans med andra, för att introducera kommersiella produkter, säger Christian – idag aktiv i flertalet bolag med patenterade produkter och innovationer.  

– Jag har jobbat med Christian Hulteberg i mer än tio år och upphör likväl aldrig att förvånas över hans driv, innovationsförmåga och unika förmåga att beakta och utnyttja sin djupa tekniska kompetens på ett affärsmässigt sätt. Att få jobba med Christian är utvecklande och roligt. Jag uppfattar att det finns en ömsesidig respekt för den andres kompetens, säger Magnus Berglund, partner och Europapatentombud hos Ström & Gulliksson.

Vikten av att skapa värde i olika faser

Kemiska processer, katalys och kemisk teknologi och intresse för företagande och att omvandla forskning till lönsamma affärer är Christian Hulteberg drivkraft. Som universitetslektor vid institutionen för kemiteknik vid Lunds tekniska högskola forskar han bland annat på möjligheten att göra en omställning av kemiindustrin från fossila till förnyelsebara råvaror. Med en magisterexamen i företagsekonomi har hans intresse för att starta företag funnits med från start.

– Jag förstod i ett tidigt skede att det är bra med patent, men att det är verkligen komplext. Att skapa starka patent är en lärorik process och just att förstå hur det skapar värde i olika faser. Vi har blivit medvetna om vikten att vara sparsamma med att dela detaljer. Det är spännande process att identifiera inte bara det som är unikt och fungerar utan även de nackdelar våra innovationer har.

Idag har ett av företagen, BioFuel-Solution, har idag patent på ett antal innovationer över hela världen. Bolaget fokuserar på att omvandla glycerol, som är en restprodukt från framställning av biodiesel, till användbara produkter.

– Vår unika patenterade teknologi har bidragit till möjligheten att attrahera stora partners att gå in i projektet och genom finansiering fått ensamrätt på tekniken.

”En bra uppfinning ska hålla i evighet”

Patentprocessen i sig kan upplevas som tidskrävande och snårig för många entreprenörer och start-ups. Christian konstaterar att bolag ska byggas tillsammans med personer med olika temperament och styrkor.    

– Jag har folk omkring mig som är realpessimister och verklighetsförankrade, och de som är tvärtom. Själv är jag entusiastisk och drivande och även om jag kan avsluta saker så är jag bättre på att starta upp! Precis som personkemin måste stämma med det patentombud vi jobbar med måste vi som driver bolagen komplettera varandra. Just tidsaspekten för patentprocesser är inget problem för oss. Vi jobbar i en bransch med tioåriga utvecklingscykler. Det allra viktigaste är att säkra upp och få in starka, uthålliga partners. En bra uppfinning ska hålla i evighet, säger Christian Hulteberg och gör jämförelsen att dagens kemiindustri i stort jobbar med samma processer som upptäcktes och utvecklades vid förra sekelskiftet.

Idag sysselsätter de bolag han är involverad i ett 30-tal personer och Christian Hulteberg som ofta jobbar mot större kemibolag har en tydlig idé om vad som krävs för att säkra finansiärer:

– I grund och botten handlar det om att skapa förtroende. Självklart är de grundläggande hygienfaktorerna hög teknisk och ekonomisk kunskap, men det är i det personliga möten som förtroende skapas. Som företag har vi långa säljcykler. Vi har tränat länge på att kommersialisera teknik. För varje patent vi får stärks vår möjlighet till marknadsföring och för att investerare ska förstår vad vi säljer, säger Christian Hulteberg som menar att större bolag blir förvånade över hur lätt det är att jobba med mindre utvecklingsbolag för att testa och ta fram nya produkter:

– Många bolag har egna utvecklingsavdelningar, men dessa är skapade för deras egna, ofta större, produktlinjer. Ibland är det svårt att tänka nytt i befintliga processer. De saknar ofta kapacitet att utveckla och testa mindre projekt vilket vi kan erbjuda. Vi vill gärna dela den initiala kostnaden och kan erbjuda möjligheten att dela de immateriella rättigheterna såsom patent. Vi jobbar med små molekyler och hela vägen till pulver, pellets och reaktorer. Vår forskning spänner över hela kedjan och omfattar även tekno-ekonomi.

Christian menar även att det är viktigt att  prata samma språk.
– Vi som utvecklar lösningar har ofta personliga känslor för de miljöförbättrande lösningar vi utvecklar. Men min egen uppfattning och åsikt kring att miljösatsningar måste få kosta får inte företag att investera. Vi måste prata samma språk och vi måste prestera. I slutändan handlar det rent krasst om att optimera kronor och ören hela vägen. Fortfarande är det många företag som har inställningen “det gör inget om det är grönt bara det inte blir dyrare”.

– Det är en kick att sälja in något som någon annan vill ha och att höra en finansiär eller statlig myndighet säga att det vi gör är bra. Jag drivs mer av det, än den vetenskapliga processen bakom, säger Christian Hulteberg som anställt flera av de studenter han mött vid institutionen för kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Här är han kursansvarig för tre kurser som studenterna går mot slutet av sin utbildning.

– Jag undervisar bland annat i hur man bygger processanläggningar kostnadseffektiv och säkert. Vi bedriver industrinära grupparbeten där studenterna ska ta reda på svaret. Det handlar mycket om att förstår hur det ser ut idag för att kunna föreslå förändringar och förnya systemet. Frågeställningarna berör till exempel hur vi kan använda befintlig infrastruktur gör att ta fram produkter med bättre miljöprestanda. Alla här drivs av ett starkt engagemang för miljöfrågor och hållbar utveckling.

Mer om Christian Hulteberg
Universitetslektor vid institutionen för kemiteknik vid Lunds tekniska högskola
SunCarbon AB, VD
Hulteberg Chemistry & Engineering AB, Ordinarie ledamot
BioFuel-Solution i Malmö AB, Ordinarie ledamot
Axelhus AB, Ordinarie ledamot
Suncarbon Production Piteå AB, Ordinarie ledamot
Innehar förtroendeuppdrag som expert åt Europakommissionen, Norska forskningsrådet och internationella energimyndigheten. Ordförande för svenska katalyssällskapet och representant för Sverige i nordiska katalyssällskapet och i European Federation of Catalysis Societies.