Med önskan om en God Jul och Gott Nytt År!

19 december, 2022

I år väljer Ström & Gulliksson att skänka en julgåva till Hjärnfonden för att på så sätt ge stöd åt livsviktig forskning om hjärnans kapacitet, dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.  

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fritt från hjärnans sjukdomar. För att uppfylla denna vision arbetar de med ändamålen: insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område.

Hela teamet på Ström & Gulliksson önskar alla en härlig högtid!