Kundcase Thylabisco: Att ifrågasätta skapar bra patent

2 oktober, 2017

Forskning och passion för nya upptäckter. Formaliteter, ett kritiskt förhållningssätt och patentansökningar. Att låta någon ifrågasätta, skärskåda och utvärdera forskningsresultat i ett tidigt skede kan vara känsligt men samtidigt nödvändigt för en lyckad patentprocess.
– Vi har haft stor nytta av strategisk rådgivning och att Ström & Gulliksson kritiskt granskat våra resultat. Magnus Berglund har på ett skickligt sätt hanterat de frågor och hittat det som krävts för att vi tillsammans ska kunna skapa och lämna in bra patentansökningar, säger Charlotte Erlanson-Albertsson, Thylabisco AB, om det mångåriga samarbetet.

Samarbetet med Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet, som tillsamman med sin man, Per-Åke Albertsson, driver bolaget Thylabisco AB som sitter på patenten kännetecknas av en löpande dialog. Genom åren har den ömsesidiga förståelsen för tajming och strategi successivt utvecklats. Generellt har förståelsen och de affärsmässiga möjligheter patent innebär ökat, även inom universitetsvärlden, och allt fler överväger att hitta investerare i ett tidigt skede.

– Men drivkraften hos de flesta inom universitetsvärlden är att hitta hemligheter och utforska världen, säger Charlotte Erlanson-Albertsson och berättar om sina första år som forskare:
– Jag minns när jag doktorerade då jag levde med resultaten varje dag. Jag la mig på kvällen och längtade till nästa morgon. Experiment över natten är lite som en thriller. Jag är fortfarande nyfiken på resultaten och att verka inom experimentell disciplin gör ju att vi hela tiden söker och kan få svar på våra teorier.

Thylabiscos innovation bygger på upptäckten att thylakoider, de klorofyllbärande ämnen som finns i spenat och gröna blad, fördröjer matsmältningen och frigör mättnadshormoner i tarmen.

– Jag kommer aldrig glömma julhelgen då jag kom hem och sa till min man: jag behöver galaktolipider och han sa att det finns i thylakoider och det har vi redan i kylen på mitt laboratorium. Det var så det hela började, säger Charlotte Erlanson-Albertsson.

Bolaget Thylabisko är sprunget ur Charlottes intresse för aptitkontroll och samspelet mellan tarm och hjärna, något som har varit centralt under hela hennes forskningskarriär. Hittills har patentansökningar för fyra olika effekter som berör hämmat fettupptag och minskad aptit, minskat sockerupptag, stimulans av tarmfloran samt minskat sötsug lämnats in.

– Min avhandling handlade om matsmältning och ja, jag har varit inne i patentprocesser förr. Detta är faktiskt tredje rundan och det känns otroligt spännande, säger Charlotte som kan glädjas åt ett antal godkända patent i flertalet länder även om hon sällan ger sig tid att stanna upp och fira framgångarna.

– Jag försöker påminna de yngre forskarna att köpa tårta och festa lite när en vetenskaplig artikel publiceras. Men själv är jag väl som max nöjd en dag när ett patent väl blir godkänt, sen åker det fina pappret in i en pärm. Ett godkänt patent innebär ju samtidigt att klockan tickar och jag kan känna en viss smygande stress även om det är en “gladstress”.

Att transformera upptäckter till uppfinningar

För Magnus Berglund är en av de mest intressanta och stimulerande delarna att i nära samarbete med uppfinnare definiera vad som faktiskt uppfunnits.

– Samspelet mellan upptäckt, resultat och uppfinning är kärnan är i denna typ av projekt! Upptäckter i sig är inte patenterbara och därför gäller det att sätta fingret på de nya användningsområden de möjliggör, säger Magnus Berglund och konstaterar att särskilt forskningsvärlden har det klassiska dilemmat att en del vill söka patent för något som redan har publicerats i någon form.

– Det är skillnad på att samarbeta med ett vinstdrivande företag och med någon som har sin bas i forskningsvärlden. För bolag finns det ofta en eller flera anställda som har patent högt på sin prioriteringslista.

Charlotte konstaterar att akademiker lever för att publicera. Att söka patent är för dem ofta en bisyssla. De är i många fall mer intresserade av att nå ut med sina resultat. Magnus Berglund är väl införstådd med resonemanget:

– Det handlar om att hitta en respektfull balans mellan ifrågasättande och förståelse. Som patentkonsult ska jag snabbt sätta mig i ett sammanhang som jag samtidigt ska ifrågasätta och förtydliga för att skapa ett bra patent. Inte alltid, men ibland, har delar av en patentansökan stora likheter med en vetenskaplig artikel, berättar Magnus Berglund.

Att ställa rätt frågor, hitta rätt jämförelse men även att föreslå ytterligare experiment och undersökningar är viktiga delar av processen.

– När jag föreslår fler experiment är det i första hand för att stärka själva patentansökan. Är det ett bolag med begränsade resurser vill jag dock även att de ska ha nytta av dessa undersökningar rent affärsmässigt. Just därför är det en stor fördel att tidigt tänka strategiskt kring patent för att få in det i den affärsmässiga loopen. På så sätt kan labförsök ta hänsyn till möjligheten att utveckla gynnsamma resultat för att i förlängningen leda till en kommersiell produkt, säger Magnus Berglund.

– Att utifrån ett patentperspektiv få sina resultat granskade är intressant och delvis jobbigt. För mig handlar det om att jag måste göra min forskning och kunskap begriplig och lotsa den rätt som ska ta till sig mina resultat, säger Charlotte Erlanson-Albertsson och berättar att hon hoppas att allt går vägen av flera skäl:

– Jag drömmer om att långsiktigt kunna bidra till banbrytande forskning med fokus på en hälsosam livsstil, som gynnar både unga och gamla. Inte minst kvinnliga forskare behöver ekonomiskt stöd och en vision jag har är att skapa en stiftelse för just detta. Kreativitet och inspiration handlar mycket om att fokusera sin energi utan att behöva bry sig om bruset runt omkring och om sin försörjning.

Mer om Thylabisco AB
Produkten säljs för närvarande under namnet BioCloose i Sverige som kapslar att tas varje dag.  Den främsta effekten är att de ger “en skön mättnadskänsla och att plockandet i skafferiet när man är trött och sugen är borta”. Följden är en bättre aptitkontroll och minskad kroppsvikt. Thylabisco AB hoppas kunna göra nya upptäckter om hjärnans kognitiva funktion och skapa nya patent. Att få ut sin forskning i verkligheten är att ge tillbaka det som samhället en gång har satsat i form av utbildning.