Kundcase Magle Chemoswed: ”Patent ger oss konkurrenskraftiga fördelar och möjlighet att stärka vår affärsstrategi”

3 december, 2020

Det nyligen börsintroducerade bolaget Magle ChemoSwed AB är en av Ström & Gullikssons klienter inom Medtech. För Europapatentombudet Magnus Berglund och bolagets VD Justin Pierce bygger samarbetet dem emellan på förtroende och en gemensam övertygelse om den strategiska vikten av att få in patentperspektivet tidigt i utvecklingen. 

Magle Chemoswed är unik internationell kontraktstillverkare med GMP-anläggningar, som även bedriver egen produktutveckling. Bolaget strävar efter att omvandla ideér till produkter åt sina kunder, och bygger även en egen produktlinje baserad på egna patent och egen unik teknikbas, framför allt inom stärkelsebaserade teknologier.

– Starka patent är ett måste för oss! Patent ger oss konkurrenskraftiga fördelar och möjlighet att stärka vår affärsstrategi. När det gäller våra egna projekt är jag väl medveten om de olika aspekter vi måste ha i åtanke. För att kunna bygga en stabil produktstrategi och skapa starka patentansökningar måste vi lägga ner en hel del jobb, och måste även ha freedom to operate, säger Justin Piece som har varit VD för bolaget sedan oktober 2012.

– Till en början anlitades jag för juridisk konsultation. VD-rollen var egentligen tänkt att vara ett tillfälligt uppdrag under en begränsad period, men sen hösten 2012 är jag kvar som VD. Jag tror att jag med min bakgrund inom juridik gör att jag har förståelse för de juridiska fallgropar och de legala aspekter som man stöter på i samband med patentskydd. Jag är dessutom väldigt intresserad av rättstvister! 

Strategiskt val att tidigt tänka in patent 

Justin Pierce berättar att Magle Chemoswed tidigt beaktar patent och involverar Ström & Gulliksson. 

– Visst skulle vi kunna sätta igång med utveckling och lägga både tid och resurser utan att beakta eller ens utforska möjligheterna att söka patent. Men för oss är det inte rätt väg att gå. Att involvera Magnus Berglund i ett tidigt skede och vara transparenta med såväl styrkor som eventuella svagheter i våra projekt har gång på gång visat sig vara avgörande. Då vet vi att vi tänker rätt redan från början, säger Justin Pierce och berättar om hur Magnus kompletterar bolagets egna team av forskningsledare, projektledare, intern jurist och andra med den kemikunskap som krävs.
 
– Utan Magnus input här skulle vi kanske hoppa över vissa steg i utvecklingen och inte ta fram den data som krävs för en heltäckande patentansökan som kan leda till starka patent. Ser han potentialen, ser han också till att vi lägger till de steg som krävs i utvecklingsprocessen. Han hjälper oss helt enkelt att säkra upp så att vi från start täcker in allt. Magnus är en bra diskussionspartner dels då han såklart kan tillföra patentperspektivet, men också då han givet sin tekniska bakgrund förstår och behärskar vår teknik. Vi ser honom som en av oss. Han tillför en kompetens som starkt bidrar till vårt bolag och de affärsstrategiska val vi gör. 

En konsekvent patentstrategi – hand i hand med affärsmässiga mål

Även om samarbetet bygger på förtroende är det inte ständig följsamhet som Magle Chemoswed förväntar sig.

– Magnus lyssnar på oss men gör inte per automatik vad vi ber om eller vad vi själva tror att vi vill. Han räds inte för att ifrågasätta våra idéer och detta gör han på ett etiskt och ärligt sätt och alltid med målsättningen säkra vår långsiktiga lönsamhet. 

– Vi har vår egen, unika teknologi och det tar tid att förklara och överföra vårt tänk, våra ambitioner och våra målsättningar. Vi uppskattar långsiktigheten i samarbetet.  Vi jobbar med en konsekvent patentstrategi och rent strategiskt går den hand i hand med våra affärsmässiga mål. Det är också viktigt att den patentkonsult man anlitar har koll på alla ens patent så att det inte blir någon konflikt dem emellan utan att de kompletterar och till och med stärker varandra.

Vid några tillfällen har S&G anlitats för att hjälpa till att invända mot konkurrenters existerande patent och vid intrångsanalyser.

– Vi är medvetna om att de stora bolag som är våra främsta konkurrenter har större resurser och fler anställda. Samtidigt är det inom affärsområdet medical devices viktigt att snabbt få ut sina produkter på marknaden. Där hoppas jag att vi har en fördel med kortare beslutsvägar – vi är snabba på bollen. Samtidigt strävar vi efter att växa utifrån vår teknik, och öka antalet patent och produkter.

– Magle Chemoswed har en bred kompetens som täcker hela värdekedjan. De förlitar sig på en patentskyddad teknologi som baseras på oumbärliga affärshemligheter och egen know-how. De är en utmanande och inspirerande kund som jobbar proaktivt med innovations- och patentprocesser och har en tydlig bild av vilka marknader som ska prioriteras, säger Magnus Berglund.

About Magle Chemoswed
Magle Chemoswed’s first advanced wound care product for chronic and diabetic wounds is currently in registration. Its team of experts in microsphere technology are working on medical device applications in advanced wound care, surgery and diagnostics, and drug delivery.

Chemoswed was originally founded in 1944 by the Swedish pharmaceutical company Ferrosan, and after various owners became a contract manufacturer in its own right after being divested from Chemours in 2015. Magle Life Sciences was founded by Hans Henrik Lidgard in 1997 as a development company to work on starch microspheres and their possible application in manufacturing drugs.

Hans Henrik Lidgard Founder and Chairman of the Board:
– I know Gulliksson from doing the law foundation course at Lund University, when Jonas and I sat next to each other in the legendary Micha Markendag’s lectures. Our professional collaboration began in around 2000, and has covered pharmaceutical innovations and medical inventions and of course questions of procedure. We’ve had excellent support from Ström & Gulliksson when it comes to strategic thinking, protecting new ideas, and defending existing patents. We may have taken a step back from running things personally, but I know we’re both pleased our trusting collaboration lives on.

Magle Chemoswed was formed in 2017 when Magle Life Sciences acquired Chemoswed. It is a CDMO with its own technology platform and product portfolio. It owns its manufacturing and development facilities, and has all the resources to manage drug substances and biopharmaceuticals, and to develop and manufacture its own medical technology products. Magle Chemoswed is the proud employer of some 70 people of many nationalities, with diverse backgrounds and experiences.